Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy międzyn. stosunków gospodarczych 0300-MS1-2MSG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2017.

P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne: teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2008

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. E. Oziewicz i T. Michałowskiego, PWE, Warszawa 2013

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. J. Rymarczyka, PWE, Warszawa 2010

R.J. Carbaugh, International economics (15th ed.), Boston : Cengage Learning 2015.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

E. Jantoń-Drozdowska, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

2MSG_W01 Student ma wiedzę dotyczącą zależności pomiędzy podmiotami gospodarki światowej w sferze handlu międzynarodowego i międzynarodowych przepływów czynników produkcji - sposoby weryfikacji: egzamin

2MSG_W02 Ma wiedzę z zakresu przyczyn i konsekwencji zmian w gospodarce światowej, wynikających z międzynarodowego obrotu towarami, usługami oraz przepływów czynników produkcji - sposoby weryfikacji: egzamin

Metody i kryteria oceniania:

EGZAMIN:

Do egzaminu zostaną dopuszczenie studenci, którzy uzyskają zaliczenie konwersatorium.

Egzamin w formie testu, 15 pytań, ocena pozytywna wymaga poprawnych odpowiedzi na co najmniej 7 pytań.

7 – dostateczny

8-9 – dostateczny plus

10-11 – dobry

12-13 – dobry plus

14-15 – bardzo dobry

Ocenę z egzaminu podwyższa o jeden bardzo dobra ocena z ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty

2. Międzynarodowy podział pracy

3. Korzyści z wymiany handlowej w świetle teorii

4. Rola handlu zagranicznego w gospodarce narodowej

5. Ceny międzynarodowe

6. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji i technologii

7. Kurs walutowy i polityka kursowa

8. Bilans płatniczy i równowaga płatnicza kraju

9. Zagraniczna polityka ekonomiczna

Metody dydaktyczne:

Wykład z zastosowaniem prezentacji; angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji i zadawania pytań podczas wykładu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 316
Monika Fiedorczuk 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.