Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Internacjonalizacja przedsiębiorstw 0300-MS1-3INP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. J.Borowski, Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

2 M.Gorynia Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw PWE warszawa 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.J.Borowski Łańcuch wartości jako nowa teoria zarządzania strategicznego Optimum 2013 Nr 2(62

2.J.Rymarczyk Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw PWE Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2INP_WO1 student zna i rozumie zależności między uczestnikami transakcji na rynku światowym dotyczących obrotu towarowego i przepływu czynników produkcji M1_W03

UMIEJĘTNOŚCI

2INP_UO1 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do przygotowania analizy i prezentacji multimedialnych dotyczących konkretnych problemów przedsiębiorstw związanych z transakcjami na rynku światowym M1_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2INP_KO1 Potrafi pracować w grupie w trakcie realizacji projektów oraz przyjmować w niej różne role różne role M1_K02

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności na zajęciach oraz ocena jakości prezentowanych cases

Zakres tematów:

1Decyzja o podjęciu internacjonalizacji

2.Decyzja o wyborze lokalizacji internacjonalizacji

3.Podstawowe strategie internacjonalizacji przedsiębiorstwa

3.Decyzja o sposobie internacjonalizacji

3.1.eksport

3.2.metody kontraktowe internacjonalizacji

3.3.metody inwestycyjne internacjonalizacji

3.4.wybór terminu internacjonalizacji

4.Etapy internacjonalizacji

Metody dydaktyczne:

Prezentacje indywidualne wybranych cases, ilustrujących przypadki internacjonalizacji wybrane z zasobu cases Harvard Business School

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.