Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka celna 0300-LS1-3XCEL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. E. Gwardzińska, M. Laszuk, M. Masłowska, R. Michalski, "Prawo celne", Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

2. G. Mosiej, "System celny w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej", wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.

3. W. Czyżowicz "Przyczyny i mechanizmy ewolucji wspólnotowego prawa celnego - od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do unijnego kodeksu celnego" w: "Prawo celne i podatek akcyzowy". Pod red. T. Nowak, P. Stanisławiszyn, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

4. D. A. Gantz.Liberalizing international trage after Doha : multilateral, plurilateral, regional and unilateral initiatives, Cambridge University Press, 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Radzewicz, "Kodeks celny elementy kalkulacyjne", ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

3XCEL_W01 Student zna normy, reguły i zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych działających w warunkach określonej polityki celnej; sposoby weryfikacji: dyskusja na wykładzie, egzamin

3XCEL_W02 Student ma podstawową wiedzę na temat ekonomicznych i instytucjonalnych uwarunkowań działalności logistycznej w

ramach określonej polityki celnej; sposoby weryfikacji: dyskusja na wykładzie, egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu- 10 pytań zamkniętych i otwartych, obejmujących tematykę realizowaną na wykładzie. Zaliczenie egzaminu po uzyskaniu 60 % punktów.

Punktacja:

10: ocena bardzo dobra

9: ocena dobra z plusem

8: ocena dobra

7: ocena dostateczna z plusem

6: ocena dostateczna

Zakres tematów:

1. Cło jako narzędzie polityki handlowej. Pojęcie, geneza i rodzaje ceł

2. Ekonomiczne skutki cła

3. Polityka celna - pojęcie, rodzaje i funkcje (funkcja ochronna, funkcja fiskalna)

4. Polityka wolnego handlu a protekcjonizm

5. Liberalizacja obrotów handlowych na gruncie międzynarodowym

6. Konwencje i porozumienia międzynarodowe w zakresie cła. GATT/WTO a polityka celna

7. Polityka celna a integracja ekonomiczna : strefa wolnego handlu i unia celna (efekt kreacji, efekt przesunięcia, długookresowe efekty unii celnej)

8. Polityka celna na przykładzie UE (proces budowy unii celnej, terytorium celne)

9. Elementy kalkulacyjne cła

Metody dydaktyczne:

Wykład z zastosowaniem prezentacji; angażowanie studentów do zadawania pytań podczas wykładu i aktywnego udziału w dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 204
Monika Fiedorczuk 35/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.