Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria 0300-MS2-1EKN
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2004.

Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2007.

Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2008.

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

Stock J.H., Watson M.W., Introduction to econometrics, Updated 3rd ed. Global ed., Boston 2015.

Broszkiewicz R. (red.), Ekonometryczne modele wzrostu gospodarczego (Studium przykładu: Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2009.

Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998 i nast. wydanie.

Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia - sposób weryfikacji

1EKN_U01 - kolokwium, aktywność na zajęciach

1EKN_U02 - kolokwium, aktywność na zajęciach

1EKN_K01 - projekt

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwium (rozwiązywanie zadań przy komputerze z wykorzystaniem programów: Excel i GRETL), pracy semestralnej (budowa empirycznego modelu ekonometrycznego) oraz aktywności na zajęciach. Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Specyfikacja modelu ekonometrycznego - zadania, przykłady z wykorzystaniem danych empirycznych

2. Estymacja parametrów liniowego modelu ekonometrycznego - zadania, przykłady z wykorzystaniem danych empirycznych

3. Weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego - zadania, przykłady z wykorzystaniem danych empirycznych

4. Wykorzystanie programów Excel i GRETL do modelowania ekonometrycznego - projekt

5. Prognozowanie na podstawie modelu jednorównaniowego - zadania, przykłady z wykorzystaniem danych empirycznych

6. Przykłady modeli ekonometrycznych wykorzystywanych w handlu międzynarodowym - prezentacje

Metody dydaktyczne:

Metody podające, metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna, ćwiczenia w sali komputerowej).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 132
Dorota Perło 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.