Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Global governance 0300-MS2-1GGO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej:

1. M. Kozub-Karkut, Magdalena, "Global governance" we współczesnej debacie o stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015.

2. J. Caporaso, M. Madeira, Globalization, Institutions & Governance, Sage Publications, 2012

3. M. Jarosz (red.), Instytucje: konflikty i dysfunkcje, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012

4. M. Zachara, Global governance, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

5. M. Trocki, Innowacyjne procesy i metody zarządzania międzynarodowego, SGH w Warszawie, Warszawa 2008,

6. K. Żukrowska (red.), Otwarta koordynacja w stosunkach międzynarodowych, SGH w Warszawie, Warszawa 2007,

7. P. Drahos, The Global Governance of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge 2010,

8. R. Mead, T. Andrews, Zarządzanie międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011,

9. F. Bylok, R. Janik (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2007.

Efekty uczenia się:

1 GGO_W01 Uczestnictwo w dyskusji na wykładach, Test

1GGO _W02 Uczestnictwo w dyskusji na wykładach, Test

1 GGO_W03 Uczestnictwo w dyskusji na wykładach, Test

1 GGO_W04 Uczestnictwo w dyskusji na wykładach, Test

1GGO _U01 Uczestnictwo w dyskusji na wykładach, Test

1GGO _U02 Uczestnictwo w dyskusji na wykładach, Test

1GGO _U03 Uczestnictwo w dyskusji na wykładach, Test

1GGO _U04 Uczestnictwo w dyskusji na wykładach, Test

1GGO _K01 Uczestnictwo w dyskusji na wykładach, Test

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu (materiał realizowany w sali oraz w formie e-learningowej)

Skala ocen:

8-9 pkt – dst

10 pkt – dst+

11-12 pkt – db

13 pkt – db+

14-15 pkt – bdb

Dopuszcza się ustną formę zaliczenia przedmiotu

Zakres tematów:

1. Podstawy teoretyczne analizy i rozwój zjawiska „governance”

- pojęcie „governance”

- public governance

- good governance, good enough governance

- corporate governance

- global governance

2. Globalizacja i governance

- globalne sprawy i globalne rozwiązania

- kooperacja czy konflikt?

- formy global governance

- global governance a demokracja

3. Global governance – od historii do teraźniejszości

- Zarządzanie międzynarodowe w perspektywie historycznej – wiek XIX i XX

- Aktorzy zrządzania międzynarodowego

4. Teorie globalnej ekonomii politycznej

- neoklasyczna ekonomia polityczna

- realizm a globalna ekonomia polityczna

- strukturalne podejście do globalnej ekonomii politycznej

- instytucjonalne podejście do globalnej ekonomii politycznej

- konstruktywizm i globalna ekonomia polityczna

5. Uwarunkowania kulturowe global governance

- definicja kultury

- różnice kulturowe w skali międzynarodowej

- ocena czynników kulturowych

6. Global governance w kontekście etyki

- istota etyki w sferze polityki na arenie międzynarodowej

- etyka biznesu międzynarodowego

7. Międzynarodowe organizacje – współpraca i koordynacja sferze gospodarczej i politycznej

- dlaczego powstają międzynarodowe instytucje/organizacje

- problemy współpracy

- problemy koordynacji

- instytucjonalne podstawy globalnej ekonomii politycznej

- MFW

- Bank Światowy

- WTO

- OECD

8. Instytucje polityczne wobec układów nieformalnych

- nomadzi instytucjonalni

- flexianie

- ewolucja państwa liberalno-demokratycznego

- stan współczesnej demokracji a „siatki fleksyjne”

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony metodą tradycyjną z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, angażujący studentów do dyskusji oraz zdalnie w formie e-learningowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 207
Marian Zalesko 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.