Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Global governance 0300-MS2-1GGO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. M. Trocki, Innowacyjne procesy i metody zarządzania międzynarodowego, SGH w Warszawie, Warszawa 2008,

2. K. Żukrowska (red.), Otwarta koordynacja w stosunkach międzynarodowych, SGH w Warszawie, Warszawa 2007,

3. P. Drahos, The Global Governance of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge 2010,

4. R. Mead, T. Andrews, Zarządzanie międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011,

5. F. Bylok, R. Janik (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2007.

6. J. Caporaso, M. Madeira, Globalization, Institutions & Governance, Sage Publications, 2012

7. M. Jarosz (red.), Instytucje: konflikty I dysfunkcje, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012

8. M. Zachara, Global governance, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloński, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

K_W03 (udział w dyskusji, prace pisemne, prezentacja multimedialna kolokwium)

K_W04 (udział w dyskusji, prace pisemne, prezentacja multimedialna kolokwium)

K_W05 (udział w dyskusji, prace pisemne, prezentacja multimedialna kolokwium)

K_W09 (udział w dyskusji, prace pisemne, prezentacja multimedialna kolokwium)

K_U01 (udział w dyskusji, prace pisemne, prezentacja multimedialna kolokwium)

K_U06 (udział w dyskusji, prace pisemne, prezentacja multimedialna)

K_U12 (udział w dyskusji, prace pisemne, prezentacja multimedialna)

K_U15 (udział w dyskusji, prace pisemne, prezentacja multimedialna)

K_K05 (udział w dyskusji, prace pisemne, prezentacja multimedialna)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia ćwiczeń:

- zaliczenie na ocenę materiału analizowanego w sali i zdalnie na podstawie aktywności (w tym: udział w dyskusji, analiza przypadków, prezentacje multimedialne, prace pisemne) oraz kolokwium.

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności);

- uzyskanie pow. 50% punktów możliwych do uzyskania poprzez aktywność na zajęciach oraz kolokwium z zakresu materiału analizowanego w sali oraz zdalnie.

Zakres tematów:

1. Podstawy teoretyczne analizy i rozwój zjawiska „governance”

2. Globalizacja i governance

3. Global governance – od historii do teraźniejszości

4. Teorie globalnej ekonomii politycznej

5. Uwarunkowania kulturowe global governance

6. Global governance w kontekście etyki

7. Międzynarodowe organizacje – współpraca i koordynacja sferze gospodarczej i politycznej

8. Instytucje polityczne wobec układów nieformalnych

Metody dydaktyczne:

Prezentacja zagadnień objętych nauczaniem, dyskusja, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, studia przypadków, prace pisemne, samodzielna praca studentów, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia (wymiar konsultacji – 2 godz. w tygodniu).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marian Zalesko 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.