Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka matematyczna 0300-MS2-1STM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1.Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1995 i nast.

2. Roszkowska E., Elementy rachunku prawdopodobieństwa dla ekonomistów, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. Sobczyk M., Statystyka. Podstawy teoretyczne. Przykłady – zadania, wyd. UMCS, Lublin 2000

Uzupełniająca:

1. Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 1994 i nast. wyd.

2. Luszniewicz A. Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego, PWE Warszawa 1994 i nast. wyd.

3. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, wyd. AE, Wrocław 1995 i nast.

4. Rogowski J., Roszkowska E., Testy z wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2010.

5. Ostasiewicz K. A., Mathematical statistics, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2014.

6. Michna Z., Statistics, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wroclaw 2014.

Efekty uczenia się:

1STM_W01 Egzamin pisemny

1STM_W02 Egzamin pisemny

1STM_U02 Egzamin pisemny

1STM_K01 Egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zdania egzaminu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia. Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny zawierający pytania testowe zamknięte.

Zakres tematów:

Przestrzeń probabilistyczna, pojęcie i własności prawdopodobieństwa

Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych skokowych.

Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych ciągłych.

Dwuwymiarowe zmienne losowe skokowe i ciągłe.

Wybrane parametry rozkładów prawdopodobieństwa.

Twierdzenie graniczne Lindberga-Levy’ego oraz Prawo Wielkich Liczb Czebyszewa i Bernoulliego.

Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa skokowe oraz ciągłe.

Przykłady wybranych rozkładów statystyk z próby.

Estymacja punktowa i przedziałowa.

Weryfikacja hipotez statystycznych.

Metody dydaktyczne:

Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych) i aktywizujące (dyskusja).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 205
Iwona Skrodzka 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.