Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne II 0300-MS2-1TEI2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1) D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2007, Helion, Gliwice 2007

2) Dave Chaffey , Digital Business i E-Commerce Management, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

3) S. Wrycza, Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metodyki, techniki, narzędzia, PWN, Warszawa 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1) Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

2) Siemieniuk, J. Sikorski, G. Michalczuk (red.), Finansowe i informatyczne aspekty funkcjonowania organizacji gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013

3) N. Siemieniuk, G. Michalczuk, E. Tokajuk (red.), Finansowe i pozafinansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014

Efekty uczenia się:

SA_P7S_UW Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę i stosować narzędzia informatyczne z zakresu baz danych i prezentacji multimedialnych KP7_UW2 (Zaliczenie ćwiczeń przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania)

SA_P7S_UK Student potrafi analizować procesy gospodarcze z wykorzystaniem systemów zarządzania bazami danych w zakresie stosunków międzynarodowych KP7_UK4 (Zaliczenie ćwiczeń przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania)

SA_P7S_KK Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu systemów zarządzania bazami danych i systemów do prezentacji multimedialnych i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w tym zakresie KP7_KK1 (Uczestnictwo w dyskusji na ćwiczeniach)

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia - zaliczenie na podstawie pracy praktycznej przy komputerze na koniec semestru oraz na podstawie pracy własnej studenta podczas zajęć

Dopuszczalna liczba nieobecności 2 godz.

Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zakres tematów:

1) RELACYJNA BAZA DANYCH ACCESS 2007 - wprowadzenie

2) Projektowanie tabel w MS ACCESS 2007

3) Projektowanie kwerend w MS ACCESS 2007

4) Formularze w MS Access 2007

5) Projektowanie raportów w MS ACCESS 2007

6) Prezentacje multimedialne

7) Tworzenie materiałów prezentacyjnych w programie PREZI

8) Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 133
Adam Gardocki 35/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.