Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia ekonomiczna 0300-ES1-1GEK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

- K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2015.

- H. Rogacki (red.), Geografia społeczno- gospodarcza Polski, PWN, Warszawa 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

- R. Crescenzi, Geography, Institutions and Regional Economic Performance, Springer- Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin 2012.

- I. Fierla (red.), Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 2006,

- E. Haliżak, Geoekonomia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012,

- S. Korenik, Wprowadzenie do geografii politycznej i gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2006,

- J. Wrona (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa 2006,

- Bazy danych GUS (w tym baza danych lokalnych), Eurostatu, oraz Komisji Europejskiej dostępne na ich oficjalnych stronach internetowych- źródła aktualnych informacji w zakresie procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni.

Efekty uczenia się:

Weryfikacja efektów kształcenia:

1GEK_W01: praca w grupach, praca domowa,zaliczenie - kolokwium

1GEK_W02: praca w grupach, praca domowa,zaliczenie - kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium - zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach, prezentacji oraz kolokwium.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność. Pozostałe nieobecności należy odrobić na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Przestrzenne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw.

2. Rozwój społeczno-gospodarczy.

3. Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju.

4. Rozwój miast i problemy urbanizacji.

5. Rolnictwo i leśnictwo. Struktura przemysłu.

6. Handel i usługi. Infrastruktura transportowa.

7. KOLOKWIUM.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium- praca indywidualna i grupowa, prezentacje studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 304
Emilia Jankowska-Ambroziak 25/90 szczegóły
2 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 304
Emilia Jankowska-Ambroziak 23/90 szczegóły
3 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 303
Emilia Jankowska-Ambroziak 25/90 szczegóły
4 co drugi czwartek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 316
Emilia Jankowska-Ambroziak 27/90 szczegóły
5 co drugi poniedziałek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 303
Emilia Jankowska-Ambroziak 28/90 szczegóły
6 co drugi poniedziałek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 317
Emilia Jankowska-Ambroziak 22/90 szczegóły
7 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 316
Emilia Jankowska-Ambroziak 19/90 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.