Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wnioskowanie statystyczne 0300-ES2-1WST
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hellwig Z. Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWE, Warszawa 1998.

2. Roszkowska E., Elementy rachunku prawdopodobieństwa dla ekonomistów, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003.

3. Sobczyk M., Statystyka matematyczna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Bratijczuk M., Chudziński A., Statystyka matematyczna, Wydawnictwo PŚ, Gliwice 2012.

2. Greń J. Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa 1984.

3. Luszniewicz A., Metody wnioskowania statystycznego, PWE Warszawa 2001.

4. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006 rozdziały 4-11.

5. Ostasiewicz K., Mathematical statistics, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2014.

6. Rogowski J., Roszkowska E., Testy z wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2010.

Efekty uczenia się:

1WST_W01 Egzamin pisemny.

1WST_W02 Egzamin pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny, w formie testowej. Podstawą zdania egzaminu jest uzyskanie 50% łącznej ilości punktów.

Zakres tematów:

1. Przestrzeń probabilistyczna, pojęcie i własności prawdopodobieństwa.

2. Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych skokowych i ciągłych.

3. Dwuwymiarowe zmienne losowe skokowe i ciągłe.

4. Wybrane parametry rozkładów prawdopodobieństwa.

(np. wartość oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe, momenty zwykłe i centralne, nierówność Czebyszewa).

5. Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa skokowe oraz ciągłe.

6. Twierdzenie graniczne Lindberga-Levy’ego oraz Prawo Wielkich Liczb Czebyszewa i Bernoulliego.

7. Przykłady wybranych rozkładów statystyk z próby.

8. Estymacja punktowa i przedziałowa. Przedziały ufności, określanie minimalnej liczebności próby.

9.Weryfikacja hipotez statystycznych (parametryczne i nieparametryczne).

Metody dydaktyczne:

Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point) i metody praktyczne oraz aktywizujące.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 301
Iwona Skrodzka 103/110 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.