Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia 0300-PS1-1EKO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Księżyk M., Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, Wyd. AGH, Kraków 2015

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. naukowa Meredyk Kazimierz, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013

4. Samuelson P. A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

5. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Economics, McGraw-Hill Education, Maidenhead 2014

Literatura uzupełniająca:

5. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011

6. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2016

7. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015

8. Ekonomia dla prawników i nie tylko, red. Bednarski M., Wilkin J., Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Ćwiczenia weryfikują następujące efekty kształcenia:

Kolokwium 1EKO_W01, 1EKO_W03, 1EKO_W04, 1EKO_U02

Ocena aktywności na ćwiczeniach, uczestnictwo w dyskusji, praca w grupach: 1EKO_W01, 1EKO_W03, 1EKO_W04, 1EKO_U01, 1EKO_U02,

1EKO_U03, 1EKO_K01, 1EKO_K02 ,

Metody i kryteria oceniania:

Formami oceny pracy studenta na ćwiczeniach są: kolokwia pisemne (2), aktywność na zajęciach, praca grupowa. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności w ciągu semestru. Wszystkie nieobecności powyżej 2 wymagają usprawiedliwienia i zaliczenia na najbliższych konsultacjach nauczyciela.

Zakres tematów:

Temat 1. Przedmiot ekonomii. Rzadkość zasobów i problem wyboru.

Temat 2. Mechanizm konkurencji w gospodarce

Temat 3. Środki działalności gospodarczej – istota, relacje, powiększanie

Temat 4. Optimum konsumenta

Temat 5. Istota działania rynku. Rola pieniądza w gospodarce

Temat 6. Przedsiębiorstwo i optimum ekonomiczne

Temat 7. Badania dynamiki i struktury gospodarki w ekonomii

Temat 8. Rachunek produktu narodowego

Temat 9.Czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego

Temat 10.Przyczyny wahań koniunkturalnych

Temat 11. Rola państwa w gospodarce

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, zadań, prac zespołowych, prac domowych, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzących ćwiczenia.

Konsultacje indywidualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 207
Jerzy Janowicz 30/30 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 206
Jerzy Janowicz 32/33 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.