Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia 0300-ZS2-1MAK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Begg D., G. Vernasca, Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. naukowa Kazimierz Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Stiglitz Joseph E., Ekonomia sektora publicznego, WN PWN, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

Beksiak J., Ekonomia. Kurs podstawowy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014

Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011.

Krugman P., Wells R., Macroeconomics, Worth Publishers, New York, 2015Nowak A.Z., Zalega T., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

WIEDZA

student ma rozszerzoną wiedzę na temat systemów gospodarczych - ZS2_W02 (weryfikacja - praca w grupach, aktywność)

student ma pogłębioną wiedzę na temat powstawania przemian zachodzących w organizacji i jej otoczeniu, które są skutkiem aktualnej sytuacji gospodarczej - ZS2_W08 (weryfikacja - prace domowe, kolokwium, aktywność)

UMIEJĘTNOŚCI

student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-gospodarcze i relacje między nimi w odniesieniu do obszaru makroekonomii - ZS2_U01 (weryfikacja - aktywność, prace domowe, kolokwium, praca w grupach)

student wykorzystuje zdobytą wiedzę do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów - ZS2_U07 (weryfikacja - aktywność, praca w grupach)

KOMPETENCJE

student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności , rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się ze względu na dynamikę procesów społeczno-gospodarczych - SZ2_K01 (weryfikacja - aktywność, praca w grupach)

student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełnić posiadaną wiedzę makroekonomiczną - ZS2_K06 (weryfikacja - aktywność, praca w grupach)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze) oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów.Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność studenta oraz wynik uzyskany z pisemnego kolokwium. Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Podstawowe kategorie makroekonomiczne

2. Pomiar aktywności gospodarczej

3. Determinanty dochodu narodowego

4. Polityka fiskalna

5. Bezrobocie. Rola państwa na rynku pracy

6. Pieniądz, banki, polityka pieniężna

7. Istota wzrostu i rozwoju gospodarczego

8. Korzyści z wymiany handlowej. Bilans płatniczy

Metody dydaktyczne:

Angażujące studentów do pracy w formie konwersacji, pracy grupowej, rozwiązywania zadań i analizy przykładów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 304
Magdalena Owczarczuk 23/25 szczegóły
2 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 304
Magdalena Owczarczuk 31/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.