Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie 0300-ZS2-1XZPP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Difin, Warszawa 2015.

2. Ickiewicz, J., Podatki, składki, opłaty. Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014.

3. Martyniuk T., Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja. Podatki. Ewidencja. Sprawozdawczość, ODDK, Gdańsk 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Karwat P., Kaznowski A., Litwińczuk H. (red.), Pietrasiewicz W., Tetłak K., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, 2013.

2. Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej. Długookresowe tendencje i reakcja na kryzys, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

3. Poszwa M., Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, C.H. Beck, Warszawa 2007.

4. Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008.

5. Szymański W., Strategie podatkowe osób prawnych w Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991 Nr 80, poz. 350 z późn. zm.

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992 Nr 21, poz. 86 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 1998 Nr 144, poz. 930 z późn. zm.

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.

Efekty uczenia się:

ZPP_W01: udział w dyskusji, kolokwium

ZPP_U01: analiza przypadków, kolokwium

ZPP_U02: analiza przypadków

ZPP_K01: udział w dyskusji

ZPP_K02: analiza przypadków

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdobycie łącznie powyżej 50% punktów uzyskanych w następującej formie:

- aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, analiza przypadków indywidualnie i w grupach),

- kolokwium w formie testu pisemnego.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zakres tematów:

Temat 1: Przedsiębiorstwo jako podmiot przepisów prawa podatkowego (2 h)

Temat 2: Istota i cele zarządzania podatkami (2 h)

Temat 3 Konstrukcja podatków dochodowych w Polsce (4 h)

Temat 4: Kryteria wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej (2 h)

Temat 5: Wybór formy opodatkowania dochodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (4 h)

Temat 6: Forma prawna przedsiębiorstwa a wysokość obciążeń podatkowych (2 h)

Temat 7: Podatki a bieżąca działalność przedsiębiorstwa (4 h)

Temat 8: Optymalizacja źródeł finansowania (2 h)

Temat 9: Międzynarodowe aspekty opodatkowania (2 h)

Temat 10: Zarządzanie podatkiem od towarów i usług (4 h)

Kolokwium (2 h)

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
12 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 133
Łukasz Zegarowicz 24/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.