Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia komórki 0200-BS1-1BIK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, Podstawy biologii komórki., PWN Warszawa, 2009.

2. W. Kilarski, Strukturalne podstawy biologii komórki., PWN Warszawa, 2003

3. U. Welsch, Cytologia i Histologia Sobotta. Atlas Histologii,

Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia., PWN Warszawa, 2009.

2. T.A. Brown, Genomy., PWN Warszawa, 2001.

3. R. Southwood, Historia Życia, Świat Książki, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

1. Student identyfikuje pochodzenie i podstawowe cechy charakterystyczne komórek pro- i eukariotycznych, roślinnych i zwierzęcych.

2. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu procesów zachodzących w komórkach.

3. Student opisuje podstawowe elementy struktury różnych komórek i wiąże je z procesami fizjologicznymi i pełnioną funkcją.

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

1. Egzamin pisemny złożony z testu zamkniętego i zadań otwartych.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB z 2.XII.2014 w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych. Do egzaminu może przystąpić student, który uczęszczał na zajęcia i uzyskał zaliczenie laboratoriów.

Metody oceniania:

Egzamin pisemny podsumowujący przedmiot (test zamknięty, pytania otwarte opisowe)

Zakres tematów:

1. Założenia komórkowej teorii budowy organizmów.

2. Pochodzenie komórek, hipotezy na temat powstawania życia na Ziemi.

3. Metody stosowane w biologii komórki.

4. Komórka pro- i eukariotyczna, podobieństwa i różnice.

5. Endosymbiotyczna teoria pochodzenia organelli komórkowych.

6. Charakterystyka komórek eukariotycznych.

7. Organella komórkowe ich budowa i rola metaboliczna.

8. Cytoszkielet komórek i jego fizjologiczna rola.

9. Cykl komórkowy i jego regulacja.

10. Materiał genetyczny, a różnicowanie komórek.

11. Ogólny przegląd tkanek zwierzęcych.

12. Powstawanie i odnowa tkanek i narządów (komórki macierzyste).

13. Połączenia międzykomórkowe i ich znaczenie w integracji organizmu.

14. Transport przez błony, transport pęcherzykowy, komunikacja jądro – cytoplazma.

15. Przepływ energii przez komórkę, związki wysokoenergetyczne – rola chloroplastów i mitochondriów w ich powstawaniu.

16. Starzenie się i śmierć komórek.

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Tylicki 56/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.