Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy matematyki i statystyki 0200-BS1-1PMS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Matematyka dla biologów. D. Wrzosek. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2008

2. Zrozumieć statystykę. P. Jadwiszczak. Wydawnictwo My Book Szczecin 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Analiza matematyczna w zadaniach. Część I. W. Krysicki, L. Włodarski Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1999

2. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. A. Łomnicki. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2010.

3. Wstęp do współczesnej statystyki. P. Durka. Wydawnictwo Adamantan. Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

1. Student identyfikuje podstawowe narzędzia statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu procesów przyrodniczych i podaje ich przykłady.

2. Student wyjaśnia najważniejsze prawa matematyczne, chemiczne i fizyczne będące podstawą procesów biologicznych.

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnego egzaminu końcowego obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB z 2.XII.2014 w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu pisemnego obejmującego treści przekazane w czasie wykładu jest uprzednie zaliczenie laboratorium na ocenę pozytywną.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB z 2.XII.2014 w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych.

Zakres tematów:

1. Funkcja i ciąg liczbowy: definicje, własności, przykłady.

2. Podstawowe zagadnienia rachunku różniczkowego i całkowego.

3. Elementy algebry liniowej: macierze i ich zastosowania.

4. Wybrane zagadnienia z kombinatoryki: reguły, kombinacje, permutacje, wariacje.

5. Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa: pojęcia wstępne, definicje prawdopodobieństwa, działania na prawdopodobieństwach.

6. Zmienna losowa – definicje, rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta, przykłady.

7. Podstawy statystyki opisowej: rodzaje danych w biologii, miary rozkładu i prezentacja graficzna.

8. Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego I: estymacja punktowa i przedziałowa.

9. Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego II: testowanie hipotez.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Jadwiszczak 59/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.