Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy 0200-CS1-2JEO4
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Motive A2, Kompaktkurs DaF, Hueber

Literatura uzupełniająca:

Wechselspiel, Dreke.M./Lind W., Langenscheidt

strony internetowe/czasopisma fachowe

Efekty uczenia się:

Wiedza: Zna słownictwo, zakres gramatyczny, normy i rytuały na poziomie komunikacji A2 oraz wybrane słownictwo z dziedziny chemii

Umiejętności: Posługuje się językiem niemieckim na poziomie elementarnym A2 w sytuacjach codziennej komunikacji

Kompetencje społeczne: Potrafi współdziałać i pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz na podstawie prezentacji z wybranej dziedziny nauk chemicznych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę po drugim i czwartym semestrze, egzamin (pisemny i ustny) po czwartym semestrze. Egzamin pisemny składa się z zadań zamkniętych i otwartych.

Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze bez konieczności odpracowania), przygotowanie do zajęć i aktywność; zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów kontrolnych. Zdanie egzaminu końcowego na ocenę przynajmniej dostateczną (łączna ocena z części pisemnej i ustnej).

Zakres tematów:

1. Podstawowa wiedza ogólna o krajach niemieckojęzycznych.

2. Przedstawić siebie i kogoś (praca, wykształcenie, języki obce, rodzina, mieszkanie, czas wolny, hobby ...)

3. Techniki komunikacyjne, media elektroniczne, korespondencja mailowa, wiadomości typu SMS.

4. Zaproszenia - rozumienie, pisanie, odpowiedź twierdząca, przecząca.

5. Trendy modowe: prywatnie i w pracy.

6. Rozmowa klient -sprzedawca w sklepie z odzieżą, formy grzecznościowe, upodobania.

7. Pierwsze wrażenie: opis /porównanie osób, komentowanie opinii, opis zmian.

8.Mówienie o przeszłości, przypuszczenia.

9. Argumentowanie, sprzeciw/poparcie, artykułowanie kontrowersji, opis zdjęcia/obrazka/sytuacji.

10. Opis pogody/klimatu, upodobania klimatyczne, trasy podróżne, ostrzeganie.

11.Urlop, czas wolny od pracy, warunki, planowanie aktywności, przeszkody.

12. Komunikacja w restauracji: życzenia artykułować, komentować życzenia innych, reklamacja, zażalenie.

13. Podział obowiązków w gospodarstwie domowym.

14. Studia: kierunek i rok studiów, typ zajęć, ulubione przedmioty, wykładowcy, praktyka, kursy doskonalące, ferie i sesja egzaminacyjna, egzaminy.

15. Analiza i poprawa błędów w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

Metody dydaktyczne:

prezentacja modeli zdań i dialogów na CD, ćwiczenia automatyzujące, zadania do rozumienia tekstów słuchanych/pisanych na poziomie globalnym i selektywnym, streszczanie tekstów, gry i zabawy dydaktyczne, scenki sytuacyjne, metody aktywizujące, pisanie prostych tekstów np. mail, SMS, kartka z podróży, wpis na forum, chatt

prezentacja artykułów z dziedziny chemii

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:00 - 17:30, Budynek Instytutu Chemii - Kampus, sala 2006
Agnieszka Markowska 19/ szczegóły
2 każdy czwartek, 14:15 - 15:45, Budynek Instytutu Chemii - Kampus, sala 2006
Agnieszka Markowska 19/ szczegóły
3 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Dorota Żmudzka 3/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.