Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy 0200-OS1-2JOBIII
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Język rosyjski

Literatura podstawowa:

Ślązak-Gwizdała A., Tatarchyk O., Ekspres na Wschód, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

Ерилин А., Экология и автомобиль, [online: http://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2012/02/29/ekologiya-i-avtomobil].

Шмелёва Е. В., Геоэкология. Учебное пособие, [online: http://scout-kg.narod.ru/library/geoekologiia.html].

Гришаева Ю. М., Экологическая культура и ее формирование в информационном обществе: социальные аспекты проблемы, [online].

Efekty uczenia się:

K_U06: Korzysta z informacji źródłowych w języku obcym – ocena z przygotowania do zajęć

K_U08: Przygotowuje udokumentowane opracowanie problemów z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej w języku obcym – wypowiedź pisemna

K_U10: Przygotowuje ustne wystąpienia dotyczące zagadnień ochrony środowiska w języku obcym – prezentacja

K_U20: Współpracuje w zespołach kilkuosobowych – ocena pracy w grupach

K_U23: Posługuje się specjalistycznym językiem obcym w zakresie ochrony środowiska – obserwacja pracy ucznia w ciągu zajęć

K_K04: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role – ocena pracy w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po III semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, obecności, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odrabiania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

Język rosyjski

1. Эксперимент (Eksperyment). Słownictwo dotyczące zanieczyszczenia powietrza. Nazwy przyrządów potrzebnych do pomiaru zanieczyszczenia.

2. Правила в природе (Reguły w przyrodzie). Słownictwo związane z regułami rządzącymi w przyrodzie.

3. Земля – наша планета (Ziemia – nasza planeta). Słownictwo dotyczące segregacji śmieci. Zachowania proekologiczne.

4. Экологическая культура (Kultura ekologiczna). Słownictwo związane z wykształceniem świadomości ekologicznej. Programy rządowe propagujące ekologię.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Markowska 11/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Kulik 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.