Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy 0200-ES1-1JOBI
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Język rosyjski:

Воронков Н. А., Основы общей экологии, [online: http://www.bibliotekar.ru/ecologia-6/index.htm].

Афанасьева Н. Д., Лобанова Л. А., Экономика, Санкт-Петербург 2014.

Ślązak-Gwizdała A., Tatarchyk O., Ekspres na Wschód, Warszawa 2012.

Cieplicka M., Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne 1, Poznań 2012.

Zdunik M., Galant S., Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

KA6_UK6: Student potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - testy kontrolne.

KA6_UO7: Student planuje i organizuje pracę indywidualną i zespołową oraz pracuje w grupie przyjmując w niej różne role - ćwiczenia praktyczne, ocena efektów pracy zespołowej.

KA6_UU8: Student samodzielnie uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności - ocena z przygotowania do zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Język rosyjski:

Zaliczenie na ocenę po I semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, obecności, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

Język rosyjski:

Внешность служащего (Wygląd zewnętrzny urzędnika). Słownictwo dotyczące wyglądu zewnętrznego. Odzież. Wygląd zewnętrzny a praca urzędnika.

Предприниматель (Przedsiębiorca). Słownictwo dotyczące cech charakteru, uczuć i emocji. Podział organizacji na komercyjne i niekomercyjne. Charakterystyka przedsiębiorcy.

Связи организмов в экосистемах (Więzi organizmów w ekosystemach). Więzi łączące domowników. Słownictwo związane z procesami zachodzącymi w ekosystemach.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Gocha Kvantaliani 1/ szczegóły
11 każdy czwartek, 10:00 - 11:30, Budynek Wydziału Chemii - Kampus, sala 2004
Barbara Rudziak 38/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.