Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia myśli ekonomicznej 0300-ES3-1HME
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty uczenia się:

Wszystkie efekty przewidziane dla wykładu sprawdzane są w formie egzaminu ustnego oraz dyskusji w czasie zajęć.

SD_W05

SD_UW01

SD_KK04

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ustny egzamin końcowy w formie dyskusji z doktorantem dotyczącej wybranych fragmentów myśli ekonomicznej

Zakres tematów:

1. Przedmiot, definicja HME jako nauki, główne nurty i szkoły w ekonomii

2. Początki myśli ekonomicznej (starożytność, średniowiecze, fizjokratyzm, ekonomia klasyczna)

3. Krytyka i alternatywa ekonomii klasycznej (Simone de Sismondi, niemiecka szkoła narodowa, starsza szkoła historyczna).

- kontynuatorzy szkoły narodowej i historycznej

4. Ekonomia neoklasyczna i założenia analizy mikroekonomicznej

(szkoła psychologiczna, lozańska, neoklasyczna, szwedzka)

- kontynuatorzy - ekonomia psychologiczna i behawioralna

5. Krytyka ekonomii neoklasycznej i kontynuacja ekonomii klasycznej (młodsza szkoła historyczna, instytucjonalizm, ekonomia dobrobytu, teorie niedoskonałej konkurencji)

nowa ekonomia instytucjonalna

6. Teorie makroekonomiczne i koncepcje wzrostu gospodarczego

(John M. Keynes, ordo liberalizm, model Harroda-Domara, Kaleckiego, Solowa, koncepcja mnożnika inwestycyjnego i akceleratora)

7. Ekonomia głównego nurtu

(neoliberalizm: szkoła chicagowska, ekonomia podaży, monetaryzm, szkoła londyńska, nowa ekonomia klasyczna, post- i neokeynesizm, synteza neoklasyczna, hipoteza racjonalnych oczekiwań)

8. Krytyka i alternatywa ekonomii głównego nurtu

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, połączony z dyskusją z doktorantami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 221
Ewa Gruszewska 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.