Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do fizyki 0900-FG1-1WDF
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://blackboard.uwb.edu.pl/
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1) S. J. Ling, J. Sanny, W. Moebs, Fizyka dla szkół wyższych, OpenStax Polska, 2018 (podręcznik dostępny w wersji elektronicznej)

2) Robert Resnick, David Halliday, Jearl Walker, Podstawy fizyki Tom 1-5, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015

Efekty uczenia się:

1) rozumie fundamentalne znaczenie fizyki dla rozwoju technologicznego, gospodarczego i cywilizacyjnego (K_W01)

2) rozumie rolę modelu ilościowego i abstrakcyjnego opisu obiektu fizycznego oraz zjawiska fizycznego w zakresie podstawowych działów fizyki (K_W02)

3) zna ograniczenia stosowalności wybranych teorii fizycznych, modeli obiektów fizycznych i opisu zjawisk fizycznych (K_W05)

4) potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizyki i jej zastosowań, rozumie społeczne aspekty zastosowań fizyki oraz związaną z tym odpowiedzialność (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu kształcenia odbywa się egzamin z wykładu.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny ćwiczeń i laboratorium.

Egzamin jest dwufazowy najpierw pisemny a później ustny.

Ocena z egzaminu pisemnego jest zależna od liczby punktów jakie student uzyskał za rozwiązanie zadań i odpowiedzi na pytania.

Na egzaminie ustnym wystawiana jest końcowa ocena, na którą pewien wpływ mają wyniki kartkówek przeprowadzanych na niektórych wykładach.

Zakres tematów:

* Rozwój nauki i rozwój fizyki, wprowadzanie wielkości mierzalnych.

* Skalary, wektory pochodna

* Układ odniesienia, wielkości kinematyczne i dynamiczne

* Ciała makroskopowe

* Zasady zachowania

* Grawitacja

* Sprężyny, drgania i fale mechaniczne

* Termodynamika

* Elektryczność i Magnetyzm

* Mechanika kwantowa

* Budowa atomu i jądra atomowego

* Zastosowania fizyki i jej znaczenie dla społeczeństwa

Metody dydaktyczne:

Studenci uczestniczą w wykładzie wzbogaconym o pokazy eksperymentów ilustrujących przekazywane treści. Są stymulowani do zadawania pytań i dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:00 - 17:30, sala 2011
Andrzej Andrejczuk 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.