Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do matematyki 0900-FG1-1WDM
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Algebra i geometria analityczna, GiS, Wrocław 2010

2. Bogusław Gdowski, Edmund Pluciński, Zbiór zadań z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie, WNT, Warszawa 1992.

Literatura dodatkowa:

3. T Gerstenkorn, T. Sródka, Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 1972

4. Przemysław Kajetanowicz, Jędrzej Wierzejewski, Algebra z geometrią analityczną, PWN 2008

Efekty uczenia się:

K_W06 ma wiedzę z matematyki, w tym z zakresu rachunku różniczkowego i całkowego, algebry oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, niezbędną do opisu praw fizyki, modelowania i badania wybranych układów fizycznych oraz analizy danych eksperymentalnych

K_U03 umie stosować poznane narzędzia matematyki do formułowania i rozwiązywania wybranych problemów z zakresu fizyki teoretycznej i doświadczalnej w zakresie przewidzianym programem specjalności

K_U04 umie samodzielnie uzupełniać i poszerzać wiedzę matematyczną

Metody i kryteria oceniania:

Efekty sprawdzane są poprzez dwa sprawdziany pisemne. Oceniana jest także aktywność na zajęciach oraz kreatywność w podejściu do rozwiązywanych problemów.

Zakres tematów:

Prawa rachunku zdań i algebry zbiorów. Indukcyjne dowody wybranych równań i nierówności w dziedzinie liczb naturalnych i całkowitych.

Równania i nierówności algebraiczne. Wartość bezwzględna. Tożsamości trygonometryczne.

Wyliczanie wielkości kombinatorycznych w zastosowaniach praktycznych. Rozwiązywanie prostych zadań związanych z zastosowaniem rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w problemach praktycznych.

Działania na liczbach zespolonych. Zespolone pierwiastki wielomianów, równania i nierówności zespolone.

Wektory zaczepione i swobodne. Elementy geometrii analitycznej. Iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy. Prosta, płaszczyzna, krzywe stożkowe, wybrane krzywe płaskie. Przekształcenia płaszczyzny (rzut, odbicie, obrót).

Metody dydaktyczne:

Studenci rozwiązują zadania rachunkowe na zajęciach oraz otrzymują zadania do samodzielnego rozwiązania. Nacisk położony jest na uzyskanie przez nich umiejętności, opisanych jako główne efekty kształcenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 2004
Elżbieta Dzimida-Chmielewska 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.