Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Astronomia 0900-FS1-3AST
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Podstawowym kryterium decydującym o zaliczeniu laboratorium jest wynik pisemno-praktycznego sprawdzianu, następującego po zakończeniu zajęć. O wyniku decyduje zarówno poprawność udzielonych odpowiedzi jak i czytelność ich zaprezentowania. Poza tym uwzględniana jest: i) aktywność w trakcie zajęć, ii) pomysłowość wykazana w trakcie wykonywania obserwacji, iii) jakość wykonania zadań i obserwacji domowych.

Zakres tematów:

1. Obrót sfery nieba jako następstwo wirowania globu Ziemi -- pojęcia: płaszczyzna horyzontu, oś obrotu sfery nieba, równik niebieski. Definicja kierunków S,N,E,W; utożsamienie kierunków osi obrotu Ziemi i sfery nieba; utożsamienie płaszczyzn równika ziemskiego i równika niebieskiego.

2. Ruch Słońca względem gwiazd i sezonowe zmiany położenia gwiazd względem horyzontu, jako następstwa wokółsłonecznego ruchu Ziemi -- pojęcia ekliptyki, punkt Barana i Wagi, utożsamienie płaszczyzny orbity Ziemi i płaszczyzny ruchu Słońca względem gwiazd -- ekliptyki.

3. Geometryczne warunki wystąpienia zaćmienia; linia węzłów, precesja orbity Księżyca.

4. Zdefiniowanie współrzędnych horyzontalnych (A,h) i równikowo-równonocnych (rektascensja,deklinacja).

5. Definicja astronomicznej skali jasności -- jasność widoma i absolutna.

6. Omówienie klasyfikacji widm gwiazdowych -- typy widmowe, klasy jasności.

7. Nabycie umiejętności rozwiązywania następujących problemów, typowych w procesie planowania obserwacji astronomicznych z wykorzystaniem atlasu nieba i programów komputerowych (Stellarium):

-- jaki fragment nieba będzie widoczny w określonym kierunku [(data, godzina, A,h)-->(rektascensja,deklinacja)];

-- w jakim kierunku będzie widoczny obiekt o znanych współrzędnych lub znanej nazwie [(data, godzina, nazwa) --> (rektascensja,deklinacja) --> (A,h)];

-- w jakim okresie będą najdogodniejsze warunki (czyli duża wysokość ponad horyzontem) do obserwowania obiektu o znanych współrzędnych lub znanej nazwie [(nazwa) --> (rektascensja,deklinacja) --> (data, godzina)].

8. Wzrokowe, z wykorzystaniem lornetki oraz teleskopowe obserwacje najważniejszych zjawisk i obiektów:

-- zaobserwowanie obrotu sfery nieba, sezonowych zmian położenia gwiazd wywołanych wokółsłonecznym ruchem Ziemi, ruchu Księżyca względem gwiazd, ruchu planet względem gwiazd;

-- określenie chwilowego położenia płaszczyzny orbity Ziemi względem horyzontu;

-- obserwacje topograficznych struktur na powierzchni Księżyca, globu i księżyców Jowisza, ruchu księżyców Jowisza względem planet, obserwacje Saturna i Wenus.

9. Ogólne uwagi o dostępnych programach komputerowych prezentujących niebo. Korzystanie z programu Stellarium.

10. Poznanie budowy typowych, amatorskich lunet i teleskopów zwierciadlanych. Trening w posługiwaniu się nimi.

11. Planowanie elementarnych obserwacji przy wykorzystaniu programu Stellarium.

12. Kalendarze (juliański, gregoriański -- historia, reguły), strefy czasowe, linia zmiany daty.

Metody dydaktyczne:

Omówienie, demonstracja. Poznawanie programów komputerowych prezentujących niebo. Rozwiązywanie zadań przy tablicy. Wieczorem zajęcia pokazowe w terenie -- obserwacje ciał niebieskich gołym okiem, lornetką i teleskopem. Zadania domowe: samodzielne wykonywanie obserwacji wymagających sporadycznych lecz rozsuniętych w czasie spostrzeżeń.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 14:00 - 15:30, sala 1064
Andrzej Branicki 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.