Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia 0600-ES1-1MIK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Meredyk K. (red.), Ekonomia ogólna, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

2. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

3. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2016

2. Wolska G. (red), Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

3. Klimczak B., Mikroekonomia, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2015

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Posiada wiedzę o podstawowych kategoriach, metodach i narzędziach badawczych w ekonomii i zarządzaniu. - egzamin;

Umie obserwować i interpretować zjawiska ekonomiczno-społeczne, analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych. - egzamin;

Potrafi interpretować podstawowe kategorie z zakresu ekonomii i zarządzania, związki przyczynowo-skutkowe między nimi zachodzące w skali mikro- i makroekonomicznej. - egzamin;

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. - egzamin;

Metody i kryteria oceniania:

Forma pomiaru (oceny) studenta: egzamin pisemny z zakresu materiału prezentowanego na wykładzie i realizowanego w ramach ćwiczeń z przedmiotu (pytania otwarte).

Na ocenę dostateczną należy zdobyć co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów.

Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczone ćwiczenia.

Zakres tematów:

Temat 1. Geneza i przedmiot ekonomii

Temat 2. Gospodarowanie jako proces dokonywania wyborów

Temat 3. Metody koordynacji działań gospodarczych. Modele konkurencji.

Temat 4. Teoria zachowania konsumenta

Temat 5. Analiza popytu i podaży

Temat 6. Teoria produkcji

Temat 7. Efektywność i postęp techniczny

Temat 8. Teoria kosztów

Temat 9. Teoria równowagi przedsiębiorstwa

Metody dydaktyczne:

wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 2048
Ewa Gruszewska 38/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.