Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria gier 0600-ES1-2TG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Drabik E., Elementy teorii gier dla ekonomistów, Wydawnictwo UwB, Białystok 1998.

Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Straffin P., Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.

Literatura dodatkowa:

Binmore K., Fun and Games. A text on Game theory, D.C. Heath and Company 1992.

Kałuski, Jan, Teoria gier, Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002

Martin J. Osborne, Ariel Rubinstein, A course in game theory, Cambridge, MA ; London : MIT Press, cop. 1994

Schelling, Thomas C. The strategy of conflict, Cambridge ; London : Harvard University, 1994

Watson J., Strategia, Wprowadzenie do teorii gier, WNT, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Definiuje i interpretuje podstawowe pojęcia z teorii gier. - test sprawdzający; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Rozróżnia podstawowe typy gier. - test sprawdzający; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Wyznacza równowagi Nasha w grach macierzowych o sumie zerowej. - test sprawdzający; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Wyznacza równowagi Nasha w grach macierzowych o sumie niezerowej. - test sprawdzający; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Wyznacza strategie optymalne Pareto w grach macierzowych. - test sprawdzający; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Stosuje różne motywy postępowania gracza do analizy gry. - test sprawdzający; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Stosuje ruchy strategiczne Schellinga do analizy rozwiązań gry. - test sprawdzający; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Stosuje podstawowe kryteria podejmowania decyzji w warunkach niepewności do analizy gier z naturą. - test sprawdzający; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Umie przygotowywać prace i wystąpienia ustne dotyczące zastosowania teorii gier w ekonomii i zarządzaniu. - prezentacja/wystąpienie;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie obecności, aktywności na ćwiczeniach, prezentacji studentów, raportu z eksperymentu.

Dopuszczalne 3 nieobecności na zajęciach. Zaliczenie nieobecności na konsultacjach.

Zakres tematów:

Treść zajęć:

Treści kształcenia:

1. Pojęcie i klasyfikacja gier.

2. Stany równowagi i strategie optymalne.

3. Gry o sumie zerowej.

4. Gry o sumie niezerowej

5. Motywy postępowania gracza

6. Ruchy strategiczne Schellinga

7. Gry z naturą

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: ćwiczenia rachunkowe, rozwiązywanie zadań na komputerach, przygotowanie i prezentacja zagadnień z teorii gier, udział w eksperymencie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:45 - 12:15, sala 1014
Ewa Roszkowska 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.