Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria I 0600-ES1-3EK1
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Dorosiewicz S., i in., Ekonometria, SGH, Warszawa 1994 i nast. wydania.

Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2004.

Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Anholcer M., Gaspars-Wieloch H., Owczarkowski A., Ekonometria z Excelem. Przykłady i zadania. Materiały dydaktyczne., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Górecki B.R., Ekonometria. Podstawy teorii i praktyki., Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010.

Kufel T., Ekonometria Rozwiązanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2007.

Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii – w przykładach i zadaniach, WN PWN, Warszawa 1996.

Nowak E., Zarys metod ekonometrii – zbiór zadań, PWN, Warszawa 2006.

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia - sposób weryfikacji

3EK1_U01 - kolokwium, aktywność na zajęciach

3EK1_U02 - kolokwium, aktywność na zajęciach

3EK1_U03 - kolokwium, aktywność na zajęciach

3EK1_K01 - aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest osiągniecie założonych efektów kształcenia.

Zaliczenie laboratorium następuje na podstawie kolokwium oraz aktywności na zajęciach. Podstawą zaliczenia laboratorium jest uzyskanie 50% liczby punktów z kolokwium.

Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodpracowanych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Zaliczenie nieobecności odbywa się na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Modele ekonometryczne. Zmienne i rodzaje modeli - rozwiązywanie zadań

2. Dobór zmiennych objaśniających do modelu - rozwiązywanie zadań

3. Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów - rozwiązywanie zadań

4. Estymatory MNK parametrów modelu - rozwiązywanie zadań

5. Weryfikacja merytoryczna jednorównaniowego modelu ekonometrycznego - rozwiązywanie zadań

6. Weryfikacja statystyczna jednorównaniowego modelu ekonometrycznego - rozwiązywanie zadań

7. Wykorzystanie programów Excel i GRETL do modelowania ekonometrycznego - rozwiązywanie zadań

8. Estymacja parametrów modelu z autokorelacją i heteroskedastycznością - rozwiązywanie zadań

9. Zmienne jakościowe - rozwiązywanie zadań

10. Nieliniowe modele ekonometryczne - rozwiązywanie zadań

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: laboratoria, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach.

Metody aktywizujące oraz praktyczne (praca indywidualna przy tablicypraca samodzielna przy komputerze).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:00 - 11:30, sala 1012
Elżbieta Misiewicz 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.