Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej 1000-US1-2OPC
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. G. Michałowska,Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

2. A. Florczak, Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student zna system prawa polskiego oraz powiązania i relacje prawa polskiego z prawem międzynarodowym, w tym prawem eropejskim

- Student zna odpowiednią terminologię prawniczą właściwą dla systemu ochrony praw człowieka,

- Student dysponuje wiedzą w zakresie istoty, przedmiotu i rozwoju ochrony praw człowieka,

Umiejętności:

- Student potrafi samodzielnie poszukiwać i prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawnych z zakresu międzynarodowego prawa praw człowieka Rady Europy i UE oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami, w tym również w ujęciu interdyscyplinarnym

Kompetencje społeczne:

- Student potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji poświęconej tematom właściwym rozwojowi i funkcjonowaniu międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka Rady Europy i UE

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie w formie ustnej z uwzględnieniem przedstawionych prezentacji i wygłoszonych referatów

Zakres tematów:

Obejmuje swoim zakresem zagadnienia tematyczne w podziale na dwie części poświęcone odrębnym organizacjom UE i RE. Tematami są: struktury organizacyjne obu organizacji stojące na straży praw człowieka, gwarancje ochrony praw człowieka, praktyka ochrony oraz wszystkie najważniejsze akty normatywne UE i RE stanowiące o ochronie praw człowieka

Metody dydaktyczne:

właściwe dla ćwiczeń oraz referaty i prezentacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:30 - 15:00, sala 304
Irena Miklaševič 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.