Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna 0500-HS1-1HST
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, tom I-II, praca zbiorowa pod redakcją E. WIPSZYCKIEJ, Warszawa 1979, tom III, Warszawa 1999.

Historia życia prywatnego, tom I, Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego, praca zbiorowa pod red. P. VEYNE`A, Wrocław 2005.

E. WIPSZYCKA, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994.

W. WOŁODKIEWICZ, M. ZABŁOCKA, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2005.

Świat Bizancjum, tom 1, Cesarstwo Wschodniorzymskie 330-641, praca zbiorowa pod redakcją C. MORRISSON, przekład A. GRABOŃ, Kraków 2007.

M. Beard, J. Henderson, Kultura antyczna, Warszawa 1997;

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 1, red. E. Wipszycka, Warszawa 1985; t. 2, 1986, t. 3, 1999; nowe wydanie t.1/2 - 2001;

P.J. Rhodes, Historia Grecji. Okres klasyczny 478-323, Kraków 2009;

J. K. Davis, Demokracja w Grecji klasycznej, tł. G. Muszyński, Warszawa 2003;

W. Lengauer, Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999;

B. Bravo, M. Węcowski, E. Wipszycka, A. Wolicki, Historia starożytnych Greków, t. 2: Okres klasyczny, Warszawa 2009

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. 1 Warszawa 1988;

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków t. 3 Warszawa 1992

Literatura uzupełniająca:

L. Trzcionkowski, Historyczne aspekty eposu homeryckiego (w:) Literatura Grecji starożytnej, t. 1: Epika-Liryka-Dramat, red. H. Podbielski, Lublin 2005, s. 41-66.

C. Reinsberg, Obyczaje seksualne starożytnych Greków, Gdynia 1998.

Lidia Winniczuk, Kobiety świata antycznego, Warszawa 1973.

I. Bieżuńska-Małowist, Kobiety antyku, Warszawa 1993.

R. Kulesza, Sparta w V-IV wieku p.n.e., Warszawa 2003.

A. Wypustek, Życie rodzinne starożytnych Greków, Wroclaw 2007.

L. B. Zaidman, Grecy i ich bogowie, B. Spieralska, Warszawa 2008.

W. Lengauer, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994.

Wybór źródeł do dziejów starożytnej Grecji i hellenizmu, pod red. A.Mączakowej, Warszawa 1983.

R. Kulesza, Zjawisko korupcji w Atenach V-IV wieku p.n.e., Warszawa 1994.

Inventory of Archaic and Classical Poleis, ed. M.H. Hansen, Oxford 2004.

N. Fields, Termopile 480 p.n.e.: Ostatnia walka 300, tł. J. Szkudliński, Osprey 2008.

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę o świecie antycznym i jego specyfice źródłowej.

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła, test pisemny

Zakres tematów:

GRECJA:

1. Świat homerycki – analiza wybranego zagadnienia (obrzędy ofiarne; świat kobiet; uzbrojenie; dary).

2. Pozycja kobiety w klasycznych Atenach.

3. Spartiata i jego rodzina

4. Stosunki małżeńskie w epoce hell. i rzymskiej.

5. Obrzędy ofiarne w materiale ikonograficznym.

6. Kalendarz ofiarny z demu Erchia.

7. Liturgia w polis ateńskiej.

8. Kult władców w epoce hellenistycznej.

9. Inskrypcja honoryfikacyjna ku czci Menasa (Sestos) - datowanie i znaczenie euergetyzmu.

10. Bitwa pod Termopilami.

11. Kto zabił Demetriusza, syna Filipa V? Analiza historiografii hellenistycznej i rzymskiej.

RZYM

Źródła do dziejów rzymskich – typy i wydawnictwa

Historiografia antyczna

Numizmatyka

Chronologia

Hagiografia późnoantyczna

Metrologia

Zagadnienia gospodarcze

Religia rzymska, kult pogański

Zagadnienia społeczne, rola kobiety w społeczeństwie rzymskim

Niewolnictwo

Prawo rzymskie

Społeczeństwo i gospodarka w późnym cesarskie

Struktura państwa późnorzymskiego

Metody dydaktyczne:

prezentacja materiału, dyskusja nad źródłem z wykorzystaniem wiedzy pozyskanej z lektur, praca w grupach, referaty (okazjonalnie), wspólna lektura materiałów źródłowych z komentarzem; wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Mojsik, Rafał Kosiński 20/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Mojsik, Rafał Kosiński, Krzysztof Kossakowski 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.