Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 0800-SPO-2HBP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Marcinkowska B., Wołowicz A. (2010): Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowanie indywidualnych programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

2. Marcinkowska, B.(2011). Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne- propozycja konstrukcji . W: J. Głodkowska (red.). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

3. Marcinkowska, B. (2012). Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wyd. APS.

Efekty uczenia się:

Efektem uczestnictwa w zajęciach jest:

- umiejętność analizy indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

- umiejętność analizy i opisu indywidualnego przypadku dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- umiejętność dokonywania wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania ucznia z SPE

- umiejętność określania obszarów wsparcia dziecka z SPE

- umiejętność konstruowania IPET

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na zajęciach( 80%), indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny- skonstruowany w zespołach 3 osobowych na podstawie opisu i analizy indywidualnego przepadku dziecka z SPE

Zakres tematów:

Podstawa prawna indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia z SPE. Zasady dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych ucznia z SPE. Formy i metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Analiza indywidualnych przypadków uczniów z SPE. Struktura IPET. Konstruowanie IPET.

Metody dydaktyczne:

analiza dokumentów, analiza indywidualnych przypadków uczniów z SPE, metoda projektów, dyskusja, metoda ćwiczeń

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jolanta Szada-Borzyszkowska 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.