Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do łaciny prawniczej 2100-PN5-1WLP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

• J. Pieńkos, Słownik łacińsko-polski. Łacina w nauce i kulturze, Zakamycze, Kraków 2001

• J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Uniwersitas, Kraków 2001

• M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986

• J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN, Warszawa 2002

• A. Kacprzak, J. Krzynówek, W. Wołodkiewicz, pod redakcją W. Wołodkiewicza, Regulae iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawnictwo C. H. Bech, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

1. Student zna podstawowe wiadomości z zakresu fleksji łacińskiej

2. Student zna podstawowe słownictwo łacińskie prawnicze.

3. Student potrafi posługiwać się słownikiem łacińsko-polskim

4. Student umie poprawnie przeczytać tekst

5. Student potrafi zastosować wiedzę gramatyczną i leksykalną do tłumaczenia prostych zwrotów i sentencji łacińskich na język polski

6.Student potrafi współpracować w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

regularne uczęszczanie na ćwiczenia, aktywny udział w zajęciach, praca własna studenta.

Zakres tematów:

1. Alfabet łaciński. Wymowa i akcent w języku łacińskim.

2. Podstawowe informacje o deklinacjach łacińskich.

3. Czasy tworzone od tematu praesentis w stronie czynnej i biernej: praesens, imperfectum i futurum primum.

4. Perfectum, plusquamperfectum et futurum exactum.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

elementy wykładu, praca w grupach, ćwiczenia indywidualne studentów utrwalające nabytą wiedzę, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Alina Pawłowska 11/25 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Urszula Tylicka 9/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.