Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo własności intelektualnej 0700-PN5-2PWI
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami.

K_U11- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi.

K_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Egzamin pisemny w formie pytań zamkniętych lub egzamin ustny w formie odpowiedzi na trzy pytania z listy zagadnień podawanej w czasie wykładów.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań zamkniętych lub egzamin ustny w formie odpowiedzi na trzy pytania z listy zagadnień podawanej w czasie wykładów.

Zakres tematów:

Część I. Prawo autorskie

I. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

II. Rodzaje utworów. Podmiot i podmioty prawa autorskiego

III. Autorskie prawa majątkowe

IV. Dozwolony użytek osobisty i publiczny

V. Umowy autorskoprawne

VI. Autorskie prawa osobiste

VII. Plagiat i jego rodzaje

VIII. Programy komputerowe i utwory audiowizualne jako przedmioty prawa autorskiego

IX. Ochrona wizerunku

X. Prawa pokrewne

XI. Prawo autorskie w Internecie

XII. Ochrona baz danych

XIII. Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu naruszenia praw autorskich

Część II. Prawo własności przemysłowej

I. Źródła, pojęcie i charakterystyka dóbr własności przemysłowej

II. Struktura i zadania Urzędu Patentowego RP

III. Postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Pełnomocnicy

w postępowaniach z zakresu prawa własności przemysłowej

IV. Prawo znaków towarowych. Znak towarowy Unii Europejskiej

V. Prawo patentowe. Patent europejski oraz patent europejski o jednolitym skutku

VI. Prawo wzorów przemysłowych. Wspólnotowy wzór przemysłowy

VII. Prawo oznaczeń geograficznych

VIII. Umowy z zakresu prawa własności przemysłowej

IX. Cywilnoprawne środki ochrony praw własności przemysłowej

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, praca w grupach, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 17:30 - 19:15, sala 215
Magdalena Kropiwnicka 33/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.