Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Upadłość konsumencka 0700-PS5-4PSPNI
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

P. Filipiak, A. Hrycaj, Ł. Lipowicz, Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz. Wyd. Spartan

R.Adamus, B. Groele (red.), Upadłośc konsumencka. Komentarz do nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego. Wyd C.H. Beck

S. Gurgul. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd C.H. Beck

P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. C.H. Beck

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu cywilnego oraz procedur sądowych - K_W03; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa cywilnego - K_W08; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

Umiejętności, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - K_U01; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

- Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - K_U05; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

Kompetencje społeczne, absolwent:

- Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - K_U06; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne, sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zakres tematów:

- pojęcie upadłości konsumenckiej i jej rys historyczny

- zakres podmiotowy upadłości konsumenckiej

- przesłanki pozytywne i negatywne ogłoszenia upadłości konsumenckiej

- przebieg postępowania upadłościowego - sposoby likwidacji majątku upadłego

- skutki materialnoprawne i procesowe ogłoszenia upadłości konsumenckiej

- pojęcie planu spłat i skutki jego realizacja

- przesłanki zmiany i uchylenia planu spłaty oraz tego konsekwencje

- układ jako alternatywny sposób oddłużenia upadłego

Metody dydaktyczne:

konwersatorium, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 14:00 - 16:15, sala 120
Maciej Pannert 4/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.