Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura muzyczna 0800-AS1-3KMU
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

• A.Kowalska – ABC historii muzyki. Musica Iagellonica Kraków 2001

• C.Sachs - Muzyka w świecie starożytnym

• Śmiechowski B. - O muzyce najpiękniejszej ze sztuk. Ofic.Wyd. „Adam” Warszawa 2003

• Muchenberg B. - Pogadanki o muzyce cz. I. PWM 1996

• Wozaczyńska Małgorzata – Muzyka średniowieczna

• Schmidt Andrzej – Historia jazzu

• Gwizdalanka Danuta – Przemiany kultury muzycznej w XX wieku

Literatura uzupełniająca:

• Enrico Fubini: - Historia estetyki muzycznej

• Nikolaus Harnoncourt - Muzyka mową dźwięków

• Teresa Chylińska, Stanisław Haraschin, Bogusław Schaeffer - Przewodnik koncertowy

• Józef Kański - Przewodnik operowy

• Wójcik D. - ABC Form muzycznych

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot

W03 – zna elementy dzieła muzycznego oraz rozumie ich wzajemne relacje - kolokwium

W04 – posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć muzycznych, takich jak: rytm, melodia, barwa dźwięku, harmonia itp. - kolokwium

U02 – potrafi wykonać proste ćwiczenia rytmiczne - ćwiczenia praktyczne

U03 – potrafi wykorzystać poznane wiadomości w ćwiczeniach praktycznych - ćwiczenia praktyczne

K01 – posiada umiejętność organizacji pracy własnej - ćwiczenia praktyczne

K02 – potrafi współpracować z grupą w celu osiągnięcia pożądanych efektów - ćwiczenia praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie kolokwium, prezentacji, obecności i aktywności na zajęciach.

51% punktów uzyskanych przez studenta z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu.

Zakres tematów:

Ćw. 1 – Styl koncertujący w muzyce A. Vivaldiego, G.F. Haendla 2 godz.

Ćw. 2 – Techniki kontrapunktyczne w twórczości J.S. Bacha 2 godz.

Ćw. 3 – Styl homofoniczny w twórczości W.A. Mozarta 2 godz.

Ćw. 4 – Arcydzieła instrumentalne L. van Beethovena 2 godz.

Ćw. 5 – Twórczość: F. Schubert, F. Mendelssohn-Bartholdy 2 godz.

Ćw. 6 – Twórczość Chopina jako kompozytora narodowego i romantycznego 2 godz.

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala C1.6
Edward Kulikowski 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.