Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka kształcenia zintegrowanego 0800-PIWS1-3GGC
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Adamek I. (red.) Projektowanie i modelowanie edukacji zintegrowanej, Kraków 2002.

Adamek I., Kształcenie zintegrowane. Projektowanie działań edukacyjnych, Kraków 2003.A.

Filipiak E. (red.), Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji, Bydgoszcz 2015.

Helm J. H., Katz L. G., Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Warszawa 2003.

Klus-Stańska D. (red.) (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków, 2014.

Kopaczyńska I., Nowak-Łojewska A., Wymiary edukacji zintegrowanej, Kraków 2007.

Nowak-Łojewska, Zintegrowane zadania w edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 2004.

Rau K., Ziętkiewicz E., Jak aktywizować uczniów. Poznań 2000.

Sawiński J. Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku, Warszawa 2014

Sowińska H., Misiorna E., Michalak R., Konteksty edukacji zintegrowanej. Poznań 2002.

Węglińska M., Jak się przygotować do zajęć zintegrowanych? Wyd. 2. Impuls, Kraków 2005.

Żytko M. (red.), Kształcenie zintegrowane. Problemy teorii i praktyki. Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- analizuje i ocenia dostępne konspekty zajęć z zakresu edukacji zintegrowanej, ustala kryteria oceny scenariuszy zajęć zintegrowanych (ocena aktywności na zajęciach, ocena efektów pracy zespołowej)

- modyfikuje scenariusz zajęć zintegrowanych wg ustalonych kryteriów oceny (ocena efektów pracy grupowej)

- projektuje zajęcia zintegrowane z uwzględnieniem zasad projektowania (ocena aktywności na zajęciach i pracy pisemnej -konspekty zajęć),

-planuje przeprowadzenie zajęć zintegrowanych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów w młodszym wieku szkolnym, właściwie dobiera metody i środki dydaktyczne (ocena efektów pracy zespołowej)

- Przygotowuje koncepcję projektu badawczego na dowolny temat (ocena pracy własnej studenta na zajęciach).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest minimum 90% obecności na zajęciach, aktywność na zajęciach oraz oceny z prac pisemnych (4 opracowań związanych z omawianymi zagadnieniami: adaptacja scenariusza, scenariusz zajęć zintegrowanych, propozycja metodycznego opracowania tekstu, koncepcja projektu badawczego). Nieobecności na zajęciach należy zaliczyć nie później niż w 3 tygodnie od daty nieobecności.

Liczba punktów wymagana do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za wykonanie zadań przewidzianych w trakcie realizacji przedmiotu.

Punktacja:

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

Ocena końcowa z ćwiczeń jest wypadkową ocen uzyskanych na ćwiczeniach.

Zakres tematów:

1. Edukacja wczesnoszkolna - opinie i refleksje studentów po odbytych praktykach pedagogicznych (3 godz.)

2. Analiza podstawy programowej. Struktura konspektu zajęć, kryteria oceny scenariuszy zajęć zintegrowanych (3 godz.)

3. Zasady projektowania zajęć zintegrowanych w klasach I-III, organizacja przestrzeni edukacyjnej – adaptacja scenariuszy do własnego użytku (3 godz.)

4. Ćwiczenia w tworzeniu celów – cele ogólne, cele jako wartości, cele jako zadania dla nauczycieli i uczniów. Cele szczegółowe (3 godz.)

5. Ćwiczenia w formułowaniu pytań i poleceń (stymulujące i diagnozujące, wiedzę i emocje). Analiza scenariuszy zajęć ze względu na formułowanie pytań (3 godz.)

6. Projekt jako metoda w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów klas młodszych. Opracowanie koncepcji projektu edukacyjnego (3 godz.)

7. Praca z tekstem na zajęciach zintegrowanych, różne rodzaje tekstów – praca z poezją, tekstem popularno-naukowym, publicystycznym (3 godz.)

8. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów przez uczniów klas młodszych – projektowanie fragmentów zajęć zintegrowanych (3 godz.)

9. Projektowanie zajęć uwzględniających zróżnicowane potrzeby i możliwości uczniów klas młodszych – indywidualizowanie pracy ucznia (3 godz.)

10. Umiejętności jako płaszczyzna integracji – analiza programów z punktu widzenia umiejętności - przykłady ćwiczeń i sytuacji edukacyjnych sprzyjających ich rozwijaniu (3 godz.)

Metody dydaktyczne:

konsultacje, warsztaty, projekte, ćwiczenia, analiza dokumentów, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:00 - 14:15, sala A208
Barbara Dudel 26/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 14:30 - 16:45, sala A208
Barbara Dudel 25/ szczegóły
3 każdy wtorek, 10:15 - 12:30, sala A209
Jolanta Szada-Borzyszkowska 21/ szczegóły
4 każdy piątek, 8:30 - 10:45, sala A207
Jolanta Szada-Borzyszkowska 18/ szczegóły
5 każdy piątek, 11:00 - 13:15, sala A207
Jolanta Szada-Borzyszkowska 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.