Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologistyka 0300-LS1-3EKO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Umiejętności

EKO_U01. Pozyskuje i analizuje dane o gospodarce odpadami z różnych źródeł polsko- i obcojęzycznych

EKO_U02. Formułuje poprawne wnioski dotyczące ekologistyki i uczestniczy w dyskusji

EKO_U03. Przygotowuje wystąpienia ustne i pisemne z zakresu przedmiotu

Kompetencje społeczne:

EKO_K01. Rozumie odpowiedzialność za podejmowane decyzje i jest gotów do odpowiedzialnego podejmowania ról zawodowych

EKO_K02. Jest świadom roli wiedzy w podejmowaniu decyzji i jest gotów do ciągłego jej uzupełniania i podnoszenia.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie prac grupowych wykonywanych w trakcie zajęć, prac projektowych wykonywanych częściowo w trakcie zajęć oraz poza zajęciami, na podstawie kolokwium końcowego

Ocena końcowa ustalana na podstawie liczby uzyskanych punktów (% liczby maksymalnej):

- 55-64% - dst

- 65-73% - dst+

- 72-81% - db

- 82-90% - db+

- 91-100% - bdb

Zakres tematów:

1. Przedsiębiorstwo jako ogniwo obiegu materii i energii: Identyfikacja strumieni materii i energii w różnych rodzajach działalności gospodarczej. 2. Analiza danych o problemach związanych z odpadami w różnej skali

3. Identyfikacja odpadów – stosowanie definicji odpadów

4. Gospodarowanie odpadami w gminie

5. Obowiązki w zakresie różnych rodzajów odpadów

6. Metody selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

7. Systemy selektywnego zbierania innych rodzajów odpadów

8. Procesy odzysku odpadów – przykłady różnych sposobów odzysku różnych rodzajów odpadów

9. Innowacje w ekologistyce - studia przypadków rozwiązań dla różnych branż/przedsiębiorstw

Metody dydaktyczne:

Dyskusja dydaktyczna, studia przypadków, zadania indywidualne i grupowe wykonywane w trakcie zajęć, prace projektowe wykonywane częściowo w trakcie zajęć oraz poza zajęciami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 317
Mariusz Nikiciuk 19/ szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 302
Edyta Sidorczuk-Pietraszko 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.