Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obsługa celna i graniczna 0300-LS1-3XOCG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Maksimczuk A., Sidorowicz L. Graniczna obsługa ruchu osobowego i towarowego w Unii Europejskiej, Almamer Warszawa 2008.

2. Stępień B (red.) Handel zagraniczny - Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. Gołębiowski S., Obsługa celna w przepływie towarów, Difin, Warszawa 2007

2. Maksimczuk A., Sidorowicz L. Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, LexisNexis Warszawa 2007

3. D. Kosacka-Łędzewicz, B. Olszewski, Transakcje wewnątrzwspólnotowe Eksport, Import 2013, Unimex - Oficyna Wydawnicza, Wrocław 2013

Efekty uczenia się:

3XOCG_W01 Student ma wiedzę na temat funkcji politycznych, ekonomicznych oraz prawnych granic państwowych, na przykładzie UE - ...............

3XOCG_W02 Zna normy, reguły i zasady przekraczania granicy przez osoby i towary na wewnętrznej granicy UE, zwłaszcza na granicy z państwami trzecimi, głownie z Rosją, Ukrainą i Białorusią - ................

3XOCG_U01 Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska i problemy obsługi celnej i granicznej przez granice UE - .............

3XOCG_U02 Posiada umiejętności rozumienia i analizowania różnych sytuacji związanych przemieszaniem towarów i przekraczaniem granic UE z państwami członkowskimi i trzecimi - ................

3XOCG_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy u umiejętności oraz rozumie obligatoryjności stosowania norm prawnych i uwarunkowania ich stosowania wobec obrotu towarami i ruchem ludzi przez granice zewnętrzne UE, na przykładzie Polski - .................

3XOCG_K02 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, wykazuje aktywność decyzyjną i dyscyplinę realizacyjną - ................

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 303
Mariusz Dąbrowski, Wiesław Dembowski 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.