Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka w gospodarce turystycznej 0300-LS1-3YLGT
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Władysław W. Gaworecki. Turystyka; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

2. Turystyka (red. nauk.) Włodzimierz Kurek; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

3. Tadeusz Chudoba; Teoria turystyki a zarządzanie turystyką. Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, Warszawa 2008.

4. Janusz Czerwiński; Podstawy turystyki; Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2015.

5. Ekonomiczne problemy turystyki; (red. nauk.) Beata Meyer, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Trendy w turystyce (red. nauk.) Elżbieta Biernat, Ewa Dziedzic, Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2017.

2. Turystyka wiejska i agroturystyka; (red.) Wioletty Kamińskiej i Małgorzaty Wilk-Grzywny, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2015.

3. Leszek Korzeniowski, Witold Zych; Zarządzanie w turystyce. EAS, Kraków 2015.

4. Wybrane aspekty turystyki i rekreacji; (red. nauk.) Andrzej Anszperger i Zdzisław Preisner. Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2013.

5. Szczepanowski Adam Edward; Ekonomika turystyki kulturowej. Difin, Warszawa 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Test na platformie e-learningowej, standardowa skala punktowa - skala ocen. 51% pkt. na zaliczenie.

Zakres tematów:

1. Turystyka jako zjawisko społeczno-gospodarcze.

2. Rekreacja jako zjawisko społeczne.

3. Rodzaje turystyki.

4. Czynniki rozwoju współczesnej turystyki i rekreacji.

5. Funkcje i dysfunkcje współczesnej turystyki.

6. Turystyka międzynarodowa.

7. Zagospodarowanie turystyczne.

8. Gospodarka turystyczna.

9. Organizacja sfery obsługi ruchu turystycznego.

10. Związki turystyki z gospodarką narodową.

11. Usługi turystyczne.

12. Polityka państwa na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej.

13. Związki turystyki i logistyki.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- dyskusja,

- prezentacje multimedialne i materiały dydaktyczne do lektury przesyłane przez usos mail/ zamieszczone na platformie e-learningowej,

- testy powtórkowe na platformie e-learningowej, przygotowujące do zaliczenia wykładu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 205
Joanna Zielińska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.