Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse publiczne 0300-PS1-2UFIP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Buchanan J., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

2. Owsiak S., Finanse publiczne.Współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

3. Wilkin J. (red.), Teoria wyboru publicznego: główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012

4. Stiglitz J., Ekonomia Sektora Publicznego, PWN, Warszawa 2013

5. Acocella N., Zasady Polityki Gospodarczej, PWN, Warszawa 2002

6. Gruber J., Public finance and public policy, New York : Worth Publishers, 2011.

Literatura dodatkowa:

1. Chojna-Duch E., Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2012.

2. Ruśkowski E., Salachna J. M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2014.

Ustawy:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.

Efekty uczenia się:

FIP_W01: dyskusja, kolokwium

FIP_W02: dyskusja, kolokwium

FIP_W03: kolokwium

FIP_U01: dyskusja, kolokwium

FIP_U02: dyskusja, kolokwium

FIP_U03: dyskusja, kolokwium

FIP_U04: studia przypadku (rozwiązywane indywidualnie i w grupach)

FIP_K01: dyskusja

FIP_K02: studia przypadku (rozwiązywane indywidualnie i w grupach)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdobycie powyżej 50% punktów uzyskanych w następujący sposób:

- aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, opracowanie studiów przypadku indywidualnie i w grupach, prezentacje pracy grupowej),

- kolokwium w formie testu pisemnego.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zakres tematów:

Temat 1: Rola i wielkość sektora publicznego

Temat 2: Ewolucja teorii finansów publicznych

Temat 3: Współczesne kierunki zmian teorii finansów publicznych

Temat 4: Teoria dóbr publicznych

Temat 5: System finansów publicznych w Polsce w świetle ustawy o finansach publicznych

Temat 6: Podatki jako źródło dochodów publicznych

Temat 7: Efektywność wydatków publicznych

Temat 8: Deficyt budżetowy i dług publiczny a wzrost gospodarczy

Temat 9: Zarządzanie finansami publicznymi

Metody dydaktyczne:

udział w dyskusji, opracowanie studiów przypadku indywidualnie i w grupach, prezentacja wyników pracy grupowej, eksperymenty klasowe (multimedialne i tradycyjne)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 132
Łukasz Zegarowicz 28/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.