Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse publiczne 0300-PS1-2UFIP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Brzeziński B. (red.), Prawo finansów publicznych, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2012.

2. Buchanan J., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

3. Lubińska T., Finanse publiczne: kategorie, instytucje, struktury, procesy i dane, Economicus, Szczecin 2013.

4. Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

5. Wernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2014

6. Wilkin J. (red.), Teoria wyboru publicznego: główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012

Literatura dodatkowa:

1. Chojna-Duch E., Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2012.

2. Ruśkowski E., Salachna J. M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2014.

3. Ruśkowski E., System prawa finansowego. Tom II: Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

4. Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

5. Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

6. 9. J. Gruber, Public Finance and Public Policy, Worth Publishers, New York 2011

Ustawy:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.

Efekty uczenia się:

FIP_W01: egzamin

FIP_W02: egzamin

FIP_W03: egzamin

FIP_U01: dyskusja na wykładach, egzamin

FIP_U02: dyskusja na wykładach, egzamin

FIP_U03: egzamin

FIP_U04: egzamin

FIP_K01: dyskusja na wykładach, egzamin

FIP_K02: dyskusja na wykładach, egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- egzamin końcowy pisemny, po uprzednim uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń.

Zakres tematów:

Temat 1. Finanse publiczne. Zagadnienia wprowadzające

1. Finanse publiczne - ujęcie definicyjne

2. Ogólna charakterystyka finansów publicznych

3. Sektor publiczny a sektor finansów publicznych

4. Finanse publiczne a finanse niepubliczne

5. Dobra publiczne i dobra społeczne – cechy, typologia, rola w gospodarce

6. Funkcje finansów publicznych (fiskalna, redystrybucyjna, stymulacyjna, stabilizacyjna, informacyjna)

7. Ewolucja teorii finansów publicznych

Temat 2. Budżet i system budżetowy w państwie

1. Pojęcie budżetu państwa

2. Cechy i funkcje budżetu

3. Zasady budżetowe

4. Konstytucyjne regulacje dotyczące budżetu państwa

5. Klasyfikacja budżetowa

6. Procedura budżetowa – analiza porównawcza

7. Reguły budżetowe

8. Wieloletni Plan Finansowy Państwa

9. Budżet zadaniowy w Polsce

Temat 3. System dochodów publicznych

1. Pojęcie, funkcje, rodzaje dochodów publicznych

2. Istota podatku

3. System podatkowy i rodzaje podatków

4. Zasady podatkowe

5. Funkcje podatków

6. Dochody niepodatkowe

Temat 4. System wydatków publicznych

1. Istota, zakres i rodzaje wydatków publicznych

2. Zjawisko stałego wzrostu wydatków publicznych – Prawo Wagnera

3. Problem racjonalizacji wydatków publicznych

4. Metody racjonalizacji wydatków publicznych

Temat 5. Równowaga budżetowa

1. Istota równowagi budżetowej

2. Czynniki równowagi budżetowej

3. Mnożnik zrównoważonego budżetu

4. Mechanizm powstawania deficytu budżetowego

5. Ekonomiczne rodzaje deficytu budżetowego

6. Równowaga budżetowa jako kryterium oceny działalności władz publicznych

Temat 6. Dług publiczny

1. Ekonomiczna istota długu publicznego

2. Rodzaje długu publicznego i przyczyny jego powstawania

3. Instrumenty zaciągania długu publicznego

4. Cele zarządzania długiem publicznym

5. Rola banku centralnego w zarządzaniu długiem publicznym

6. Rola instytucji finansowych w finansowaniu deficytu budżetowego

7. Reguły fiskalne odnoszące się do deficytu i długu publicznego w Polsce

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

- wykłady: wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 206
Aneta Kargol-Wasiluk 28/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.