Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarowanie zasobami ludzkimi 0300-PS1-3GZL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A.Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody, PWE Warszawa 2008

2. Pod red. U. Gołaszewskiej-Kaczan, Proces kadrowy w przedsiębiorstwie, Wyd. UwB, Białystok 2002

Literatura uzupełniająca:

1. M.Armstrong, A Handbook of personnel management practice, London, Kogan Page, 1991.

Efekty uczenia się:

3GZL_W01 Ma podstawową wiedzę na temat znaczenia zasobów ludzkich w organizacjach oraz zasad gospodarowania tymi zasobami (P1_W05) - zaliczenie pisemne

3GZL_W02 Ma wiedzę na temat wpływu zasobów ludzkich na funkcjonowanie organizacji gospodarczych oraz zmiany w tych organizacjach (P1_W08) - zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej. Na ocenę dostateczną należy zdobyć 50% możliwych do zdobycia punktów. Do zaliczenia brane są pod uwagę także punkty z e-learningu

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Istota zasobów ludzkich i gospodarowania zasobami ludzkimi

2. Uwarunkowania gospodarowania zasobami ludzkimi

3. Planowanie zasobów ludzkich

4. Rekrutacja i selekcja

5. Utrzymanie zasobów ludzkich

6. Odejścia pracowników

7. Nowe trendy w gospodarowaniu zasobami ludzkimi

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu

- wykład w e-learningu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 302
Urszula Gołaszewska-Kaczan 57/70 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.