Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje handlowe 0300-PS1-3RNEH
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Brdulak H., Brdulak J., Negocjacje handlowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa 2000.

2. Cichobłaziński L., Techniki negocjacji i mediacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.

3. Krzyminiewska G., Techniki negocjacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.

4. Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Budzyński W., Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Uwarunkowania, ryzyka, pułapki, zabezpieczenia, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2014.

2. Schmidt H., Negocjacje handlowe, BC Edukacja 2008.

3. Mastenbroek W., Negocjowanie, PWN, Warszawa 1997.

Efekty uczenia się:

P1_W05 Student posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między organizacjami w procesie negocjacji w skali krajowej, międzynarodowej, między kulturowej w zakresie negocjacji (S1A_W05) - przygotowanie prezentacji, rozwiązywanie zadań, studia przypadków, zaliczenie testu pisemnego

P1_W07 Student ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, etycznych i prawnych) dotyczących negocjacji (S1A_W07) - przygotowanie prezentacji, rozwiązywanie zadań, studia przypadków, zaliczenie testu pisemnego

P1_U01 Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny oraz przebieg konkretnych procesów negocjacyjnych (S1A_U01) - rozwiązywanie zadań, studia przypadków

P1_U05 Student posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, moralnymi, zawodowymi, w celu rozwiązywania problemów negocjacyjnych (S1A_U05) - rozwiązywanie zadań, studia przypadków

P1_K02 Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role negocjacyjne (S1A_K02) - przygotowanie prezentacji

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest aktywność na zajęciach oraz poziom rozwiązywanych zadań. Pod uwagę brane są także punkty z e-learningu. Obowiązkowe jest pozytywne zaliczenie kolokwium (min. 51%). Kolokwium w postaci testu na platformie Blackboard (w formie zdalnej).

Możliwe są 2 nieobecności na zajęciach, które należy zaliczyć na konsultacjach w ciągu 2 tygodni. Nieobecność na 40% zajęć kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do negocjacji

2. Przygotowanie negocjacji – scenariusz

3. Style negocjacji

4. Strategie negocjacji

5. Techniki negocjacyjne

6. Negocjator – cechy i umiejętności

7. Typologia partnerów negocjacyjnych

8. Trudne sytuacje w negocjacjach

9. Mediacje

10. Negocjacje z zagranicznymi partnerami

11. Psychologiczne aspekty negocjacji

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie casów, dyskusje w grupie, prezentacje, ćwiczenia w e-learningu związane z tematem, pobudzające do samodzielnego myślenia, kolokwium w formie zdalnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 318
Ewa Kuzionko-Ochrymiuk 22/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.