Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium, cz. II 0300-PS1-3RSD2
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Indywidualnie zalecana, związana z tematem pracy dyplomowej.

R. Lewandowski, Polish Commercial Law: An Introduction, Warszawa 2007.

G. Domański, Understanding Modern Company Law, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

P1_W04

zna terminologię oraz podstawowe zasady działania prawa, a także posiada wiedzę o podstawowych kategoriach ekonomicznych i mechanizmie funkcjo nawania gospodarki rynkowej S1A_W04

P1_W06

zna typowe metody i narzędzia pozyskiwania danych wykorzystywanych do opisu, analizy i prezentacji poszczególnych obszarów działalności gospodarczej oraz procesów w nich i między nimi zachodzących S1A_W06

P1_W10

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego S1A_W10

P1_U09

potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk prawnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac S1A_U09

P1_U10

potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk prawnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych S1A_U10

P1_K01

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie S1A_K01

P1_K05

jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne S1A_K05

P1_K06

potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności S1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

ocena prac dyplomowych, uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych

Zakres tematów:

Problematyka z zakresu prawa gospodarczego prywatnego, prawa handlowego, prawa spółek, prawa umów w obrocie gospodarczym.

Metody dydaktyczne:

zajęcia seminaryjne, dyskusja nad warstwą merytoryczną przygotowywanych prac dyplomowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 229
Teresa Mróz 12/13 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 302
Adam Doliwa 13/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.