Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo własności przemysłowej 0300-PS1-3RWIP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego, tom 14a, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017

2. R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego, tom 14b, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2012

3. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności przemysłowej; rozumie konieczność należytej ochrony własności przemysłowej i zarządzania jej zasobami; sposób weryfikacji: egzamin ustny lub pisemny przeprowadzony w formie zdalnej

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

K_U11- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi; sposób weryfikacji: egzamin ustny lub pisemny przeprowadzony w formie zdalnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNIE, absolwent:

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; sposób weryfikacji: egzamin ustny lub pisemny przeprowadzony w formie zdalnej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub pisemny w formie pytań zamkniętych - test jednokrotnego wyboru lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej polegający na rozwiązaniu testu w czasie rzeczywistym na platformie Blackboard.

Zakres tematów:

1. Prawo własności przemysłowej - uwagi wprowadzające (źródła prawa, pojęcie i systematyka prawa własności przemysłowej).

2. Znaki towarowe (pojęcie znaku towarowego, rodzaje znaków towarowych, postępowanie przed Urzędem Patentowym w przedmiocie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, prawo ochronne na znak towarowy).

3. Prawo patentowe (pojęcie wynalazku, przesłanki zdolności patentowej, podmioty prawa do wynalazku, treść prawa wyłącznego).

4. Oznaczenia geograficzne (pojęcie oznaczenia geograficznego, rodzaje oznaczeń geograficznych, treść prawa wyłącznego).

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny uzupełniany prezentacjami multimedialnymi, konwersatorium, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 302
Joanna Huzarska 21/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.