Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium, cz. II 0300-PS1-3USD2
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Niezbędna w zakresie, który jest związany z tematem pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

K_W01 - student ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk/metoda weryfikacji: praca dyplomowa

K_W04 - student ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe)/metoda weryfikacji: praca dyplomowa

K_W07 - student zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą/metoda weryfikacji: praca dyplomowa

K_W08 - student zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa/metoda weryfikacji: praca dyplomowa

K_W13 - student zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa/metoda weryfikacji: praca dyplomowa

K_U01 - student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym/metoda weryfikacji: praca dyplomowa

K_U03 - student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa/metoda weryfikacji: praca dyplomowa

K_U05 - student sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa/metoda weryfikacji: praca dyplomowa

K_U09 - student posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie/metoda weryfikacji: praca dyplomowa

K_K03 - student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania/metoda weryfikacji: praca dyplomowa

K_K06 - student potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny/metoda weryfikacji: praca dyplomowa

K_K07 - student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy/metoda weryfikacji: praca dyplomowa

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w oparciu o uczestnictwo w seminariach oraz przygotowywane fragmenty pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

W trakcie seminarium jego uczestnicy:

- przygotowują pracę magisterską,

- konsultują jej przygotowanie z prowadzącym seminarium,

- przeprowadzają pogłębiona analizę prawną i prawno-porównawczą źródeł i orzecznictwa, a także literatury przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

Seminarium na formę grupowych konsultacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, Budynek Wydziału Prawa, sala 220
Leonard Etel 21/20 szczegóły
2 każdy piątek, 9:45 - 11:15, Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania, sala 208
Ryta Dziemianowicz 14/20 szczegóły
3 każdy piątek, 11:30 - 13:00, Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania, sala 208
Ryta Dziemianowicz 4/10 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.