Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika zagran.inwest. bezpośrednich 0300-MS1-2EZI
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Salamaga M., Modelowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.

2. Gniadek J., Kępka H., Kotyński J., Konwergencja realną szansą dla polskich bezpośrednich inwestycji za granicą, Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koninktur, Warszawa 2016.

3. Lizińska W., Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2012.

4. Kozłowska M., Determinanty atrakcyjności Polski w aspekcie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.

5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski red. S. Wydymus, E. Bobińska, B. Pera, Wyd. Cedetu, Warszawa 2012.

6. Kłysik- Uryszek A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka, Wyd. Cedetu, Warszawa 2010.

7. Pilarska Cz, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2005

8. Osiński K., Biznes międzynarodowy na progu XXI wieku – kompendium, Wyd. ZSB, Szczecin 2010.

9. Świerkocki J., Zarys ekonomii międzynarodowej, Wyd. PWE, Warszawa 2011.

10. Pilarska Cz., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.

Efekty uczenia się:

2EZI-W01- aktywność, kolokwium

2EZI-W02- aktywność, kolokwium

2EZI-U01- aktywność

2EZI-U02- aktywność

2EZI-K01- aktywność

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest obecność na zajęciach- dopuszczalna jest 1 nieobecność na zajęciach. Dodatkowe nieobecności powinny być zaliczone na konsultacjach. Na ocenę końcową będzie miała wpływ aktywność Studenta na zajęciach oraz wynik kolokwium.

Zakres tematów:

1. Klimat inwestycyjny i jego składniki jako determinanty BIZ

2. BIZ a transfer wiedzy i technologii

3. BIZ a rynek pracy

4. Oddziaływanie BIZ na strukturę i saldo bilansu płatniczego

5. Atrakcyjność inwestycyjna z punktu widzenia BIZ na przykładzie wybranych krajów UE

6. Atrakcyjność inwestycyjna z punktu widzenia BIZ na przykładzie wybranych krajów pozaeuropejskich

7. Analiza wybranych BIZ - case study

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium jest prowadzone z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymaga aktywności Studentów, przede wszystkim: udziału w dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Wierzbicka 0/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.