Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika 0300-MS1-2LOG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Trzęsicki, K. Logika i semiotyka dla kognitywistów, Wydawnictwo UwB 2016

Efekty uczenia się:

Student:

1. zna podstawowe pojęcia semiotyki

2. ma podstawową wiedzę o języku jako narzędziu komunikacji społecznej

3. rozumie podstawowe logiczne zasady komunikacji społecznej

4. zna podstawowe metody konceptualizacji

5. wie, co to definicja i zna typowe sposoby definiowania

6. ma wiedzę o typowych błędach definiowania.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest udział w zajęciach. Ocena zależy od aktywności oraz od eseju na temat z logiki wybrany przez studenta.

Zakres tematów:

1. Język i jego funkcje

2. Budowa i rodzaje wyrażeń

3. Zdanie i prawdziwość

4. Nazwa

5. Predykaty, relacje, funkcje

6. Słówka kwantyfikujące , znaki interpunkcyjne oraz akcent logiczny

7. Konceptualizacja

8. Podział logiczny, klasyfikacja i systematyka

9. Pojęcia typologiczne i porządkujące; obserwacyjne, teoretyczne, operacyjne

10. Definiowanie

11. Rozumowania i argumentacja

12. Wnioskowanie

13. Błędy w rozumowaniu

14. Schematy i prawa logiki

15. Pytanie i odpowiedź

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony jest tradycyjnie. Towarszyszy mu krótka dyskusja na tematy interesujące studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala 207
Dariusz Surowik 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.