Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy międzyn. stosunków gospodarczych 0300-MS1-2MSG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2017.

P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne: teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2008

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. E. Oziewicz i T. Michałowskiego, PWE, Warszawa 2013

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. J. Rymarczyka, PWE, Warszawa 2010

R.J. Carbaugh, International economics (15th ed.), Boston : Cengage Learning 2015.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

E. Jantoń-Drozdowska, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

2MSG_W01 - sposoby weryfikacji: egzamin

2MSG_W02 - sposoby weryfikacji: egzamin

Metody i kryteria oceniania:

EGZAMIN:

Do egzaminu zostaną dopuszczenie studenci, którzy uzyskają zaliczenie konwersatorium.

Egzamin w formie testu, zaliczenie po uzyskaniu co najmniej 50% punktów.

Zakres tematów:

1. Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty

2. Międzynarodowy podział pracy

3. Korzyści z wymiany handlowej w świetle teorii

4. Rola handlu zagranicznego w gospodarce narodowej

5. Ceny międzynarodowe

6. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji i technologii

7. Kurs walutowy i polityka kursowa

8. Bilans płatniczy i równowaga płatnicza kraju

9. Zagraniczna polityka ekonomiczna

Metody dydaktyczne:

Wykład z zastosowaniem prezentacji; angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji i zadawania pytań podczas wykładu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 201
Monika Fiedorczuk 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.