Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe transakcje gospodarcze 0300-MS1-2MTG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. "Handel zagraniczny: organizacja i technika", red. nauk. J. Rymarczyk, PWE, 2017.

2. B. Stępień (red.), Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa, 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. TT. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym, Difin, Warszawa 2012.

2. W. Kozioł, A. Nowak (red.), Handel zagraniczny. Perspektywa europejska, Warszawa 2011.

3. D. Marciniak-Neider, Rozliczenia międzynarodowe, PWE, Warszawa 2011.

4. Kodeks Celny Wspólnot Europejskich

5. WTO: world economic order, world trade law, P.T. Stoll, Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2006

Efekty uczenia się:

2MTG_W01 - egzamin

2MTG_W02 - egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie testu. Zaliczenie wymaga uzyskania co najmniej 50% punktów.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i klasyfikacja międzynarodowych transakcji gospodarczych

2. Formy międzynarodowych transakcji gospodarczych

3. Otoczenie instytucjonalne międzynarodowych transakcji gospodarczych

4. Rynek walutowy i jego rola w obsłudze międzynarodowych transakcji gospodarczych

5. Rozliczenia międzynarodowe

6. Zwyczaje handlowe

7. Kontrakt i dokumenty w handlu zagranicznym

8. Zarządzanie ryzykiem w transakcjach handlu zagranicznego

9. Rozstrzyganie sporów w obrocie międzynarodowym

10. Polityka handlowa Unii Europejskiej

11. Wspólnotowe prawo celne (Wspólnotowy Kodeks Celny, Wspólna Taryfa Celna): przeznaczenie celne, procedury celne

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażowanie studentów do dyskusji w trakcie wykładu.

W cyklu kształcenia 2019/2020 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbyły się w formie bezpośredniej i w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 303
Monika Fiedorczuk 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.