Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne systemy gospodarcze 0300-MS1-2WSG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 27
Literatura:

LLiteratura podstawowa:

1. Systemy gospodarcze : alternatywne rozwiązania? : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby., Warszawa 2012

2. Swadźba S. (red.), Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej, AE Katowice 2006

3. Scott B. R., Capitalism :its origins and evolution as a system of governance, Harvard Business School, Boston 2011

4. Glenn M., Capitalisms and capitalism in the twenty-first century, Oxford University Press, New York 2011

5. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej. T. 1, T. 2/ red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Monika Poboży, Warszawa LIber 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Hayek F.A., Konstytucja wolności, PWN Warszawa 2006

2. Bossak J., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalnościowy

MODUŁ: 3

DZIEDZINA: NAUKI EKONOMICZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia I st/ rok II/ semestr IV

WYMAGANIA WSTĘPNE: historia gospodarcza, makroekonomia

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 30 h, konwersatorium 15 h

METODY DYDAKTYCZNE: wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań; ćwiczenia: case studies, dyskusja

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

WYKŁAD egzamin końcowy w formie testu

ĆWICZENIA: zaliczenie na podstawie przygotowanej w grupie prezentacji multimedialnej

PUNKTY ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 h

- egzamin:2 h

- udział w konsultacjach; 4 h

- przygotowanie do egzaminu: 30 h

- udział w konwersatorium: 15 h

- przygotowanie do konwersatorium: 14 h

- przygotowanie do zaliczenia: 30 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 51 (ECTS: 2,0)

- o charakterze praktycznym: 14 h (ECTS 0,6)

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na postawie egzaminu pisemnego o pytaniach otwartych i zamkniętych.

Zakres tematów:

Temat 1. Istota i elementy systemu ekonomicznego (idea, wartość, instytucje, podział na typy systemów)

Temat 2. Rozwój gospodarczy i jego uwarunkowania (rozwój gospodarczy w poszczególnych krajach i regionach)

Temat 3.Typologia systemów gospodarczych

Temat 4. Polityka ekonomiczna a funkcjonowanie systemów (wyszczególnienie poszczególnych systemów i zastosowanie polityki ekonomicznej, odniesienie do teorii ekonomii)

Temat 5. Modele gospodarcze we współczesnym świecie

Temat 6. Czynniki wpływające na system gospodarczy-ocena

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 318
Katarzyna Wierzbicka 22/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.