Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym 0300-MS1-2ZBM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Borowski J., Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw PWE Warszawa 2007

Griffin R.W., Zarządzanie organizacjami, PWN, Warszawa 2017.

Rozkwitalska M., Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007.

Rymarczyk J.,Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw PWE Warszawa 2004

Sagan M., Management in international business, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Peng M. W., Meyer K. E.,.International business,, London: Cengage Learning , 2011.

Gorynia M., International business in transition, Difin, Warsaw 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza

zaliczenie pisemne w formie testu 2ZBM_W01

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie pisemne na ocenę w formie testu. Do zaliczenia wykładu dopuszczeni są studenci którzy uzyskali zaliczenie ćwiczeń. Zalicza min 51% punktów możliwych do zdobycia.

Zakres tematów:

Wykład:

1.Zajęcia organizacyjne. Specyfika zarządzania międzynarodowego.

2.Otoczenie międzynarodowe przedsiębiorstwa.

3. Motywy i formy umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw.

4.Struktury organizacyjne i ich elementy konstrukcyjne - wymiar międzynarodowy.

5.. Strategia koorporacji i zarządzanie zasobami ludzkimi w KTN.

6. Społeczna odpowiedzialność w biznesie międzynarodowym.

Metody dydaktyczne:

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji

W cyklu kształcenia 2019/2020 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID 19 zajęcia do 13 marca 2020 odbywają się w formie zdalnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 303
Anna Śleszyńska-Świderska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.