Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym 0300-MS1-2ZBM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Borowski J., Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw PWE Warszawa 2007

Griffin R.W., Zarządzanie organizacjami, PWN, Warszawa 2017.

Rozkwitalska M., Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007.

Rymarczyk J.,Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw PWE Warszawa 2004

Sagan M., Management in international business, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Peng M. W., Meyer K. E.,.International business,, London: Cengage Learning , 2011.

Gorynia M., International business in transition, Difin, Warsaw 2009.

Efekty uczenia się:

Umiejętności

dyskusja, analiza tekstu 2ZBN_U01

dyskusja_analiza tekstu 2ZBM_U02

Kompetencje

prezentacje zespołowe 2ZBM_K01

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę na podstawie sumy punktów z aktywności na zajęciach (przygotowanie prezentacji zespołowych, dyskusja, analiza tekstu ). Zaliczenie ćwiczeń mogą uzyskać studenci którzy mieli max dwie nieobecności .Minimalny udział w 26 h zajęć. Pozostałe nieobecności muszą być odpracowane na konsultacjach. Zalicza min 51% punktów możliwych do zdobycia.

Zakres tematów:

Ćwiczenia:

1. Analiza otoczenia międzynarodowego i potencjał konkurencyjny krajów

2. Internacjonalizacja, strategie ekspansji i procesy zarządzania w korporacjach międzynarodowych.

3. Zastosowanie instrumentów zarządzania międzynarodowego w ekspansji zagranicznej

Metody dydaktyczne:

Metody:

-prezentacje zespołowe

-dyskusja

- analiza tekstu

W cyklu kształcenia 2019/2020 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID 19 zajęcia do 13 marca 2020 odbywają się w formie zdalnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 304
Anna Śleszyńska-Świderska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.